december 21st, 2010

*** God Jul! ***

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter    

I dag är det julavslutning på Manhemsskolan

och

jag vill önska alla

En Riktigt God Jul

& Ett Gott Nytt År!

december 14th, 2010

Viktiga frågor inför gymnasievalet!

Posted by Jenny Ivarsson in Okategoriserad    

Viktiga frågor att fundera över  inför gymnasiet:

Vilka skolämnen tycker du bäst om att läsa?

 Kan du koppla ihop ett intresse (intressen) du har med en utbildning?

 Vilka yrkesområden är du intresserad av att arbeta inom i framtiden? 

Är du intresserad av ett gymnasieprogram med en mer praktisk inriktning, eller ett gymnasieprogram med mer teoretisk inriktning (yrkesprogram eller högskoleförberedande)?

 Vilken utbildning krävs för ett eventuellt ”drömyrke” du har?

december 14th, 2010

Manhems Luciatåg

Posted by Jenny Ivarsson in Okategoriserad    

    

I detta inlägg lämnar jag diskussioner om vägledning och gymnasieval – för jag vill bara säga att Manhemsskolan hade ett fantastiskt Luciatåg i går!!!

Tack till er 9:0r som gjorde Luciamorgonen så vacker!  och Tack till våra fantastiska musiklärare Brigitte & Olga!

    

december 10th, 2010

Sista hela skolveckan före jul!

Posted by Jenny Ivarsson in Din syv informerar och tipsar! :)    

 Nästa vecka är den sista hela skolveckan före jullovet!

                                      

Dessa veckor har jag haft vägledningssamtal med er elever i klasserna 9A, B och C. Det finns elever som inte har kunnat komma på sina tider pga sjukdom och annat – och då kallar jag er till ett senare tillfälle (under nästa vecka, eller då det passar bäst för er).

Vägledningen har kommit i gång sent i år pga den nya gymnasiereformen, Gy – 11, därför är ju själva gymnasievalet (den sista ansökningsdagen) senarelagt i år, till den 1 mars 2011.

Efter jullovet fortsätter jag vägledningssamtalen med att kalla klass 9D, E, F, G, H och I – men kom i håg att ni är ju alltid välkommen till mig med frågor!

–> Kom förbi mig på syvkontoret och se om jag är ledig, emaila (det är en del av er som redan gör det – och då får ni ju skriftliga svar, vilket kan vara bra då det handlar om faktafrågor). Jag nås även via telefon och via Facebook (”Manhemsskolans syv”).

Dagens Tips: Se till att få den information just DU behöver, för att göra ett bra gymnasieval! Det är utifrån saklig information och olika  fakta  man sen kan väga för- och nackdelar mellan de olika gymnasieprogrammen. 

Det kan vara bra att ”bolla med” olika program och inriktingar då man jobbar med gymnasievalet. Att ha flera olika alternativ kan vara en bra början – vilket sen mynnar ut i att  du känner dig redo att göra ditt gymnasieval, och välja det program som passar dig bäst, utifrån de krav och önskemål du har på det gymnasieprogram du vill gå!

Det är också viktigt att tänka ut en rangordning av de olika gymnasieprogrammen, då även andrahandsval och tredjehandsval osv kan bli aktuellt i en intagning till gymnasiet. Detta är ju kopplat till din betygspoäng och hur populärt ett gymnasieprogram är; för det kan ju hända att det blir på sittt 2:a eller 3:e handsval du kommer in – i fall din poäng inte skulle räcka till just det program du helst vill gå.

–> Om du är obehörig till ett nationellt gymnasieprogram, så samarbetar du med syv för en bästa övergång till gymnasiet. Det finns nämligen olika alternativ att söka inom ramen för det som i gy-11 har namnet Introduktionsprogram.

Gamla Individuella programmet försvinner i gy-11, även om många av erbjudandena inom Introduktionsprogrammen ser likvärdiga ut. Introduktionsprogrammen har det gemensamma målet att du ska göra dig behörig för att kunna söka in till ett nationellt gymnasieprogram.

 ~~Jag Önskar Er En Trevlig Helg, denna helgen den 3:e advent!~~

                                                          /Jenny 🙂

december 9th, 2010

Hur fungerar intagningen till gymnasiet?

Posted by Jenny Ivarsson in Aktuellt om antagningsregler till gymnasieskolan    

I en intagning till ett gymnasieprogram (det är en intagningsnämnd i kommunen som sköter detta) börjar man alltid att titta på om de sökande eleverna är behöriga för att tas in till det program de söker till. Mer om aktuella behörighetsregler kan du läsa i ett tidigare inlägg jag gjort här på syvbloggen – se länk nedan!http://syvbloggen.skolbloggen.se/category/aktuellt-om-intagningsregler-till-gymnasieskolan/

 Intagningsnämnden börjar med att ta in de sökande elever som har högst betygspoäng i sitt betyg från åk 9, och sedan fortsätter intagningen i rangordning utifrån resterande sökandes betygspoäng – tills dess att programmet är fullt. I bland kan betyget mellan den elev som har högst betygspoäng till sökt program och den elev som är intagen med lägst poäng, variera stort, likväl som att i bland kan det ligga ganska jämt.

 Så här räknar du ut din betygspoäng: Varje Godkänt betyg  (G) ger 10 poäng och varje Väl Godkänt betyg (VG) ger 15 poäng och varje Mycket Väl Godkänt betyg ger 20 poäng. Räkna sen fram summan från 16 betyg i ditt slutbetyg. Observera att Matematik- och Svenska- och Engelskabetyget måste alltid räknas med i din betygspoäng! 

Övrigt:  Om flera elever ligger på den betygspoäng  (samma summa) som krävs som lägsta poäng för ett intag – om de är fler än vad det finns platser kvar på aktuellt gymnasieprogram, då blir det lottning om den platsen/de platserna som finns kvar.

                                               /Jenny

december 7th, 2010

Yrkesprogram eller Högskoleförberedande?

Posted by Jenny Ivarsson in Din syv informerar och tipsar! :)    

Det är många olika faktorer som kan spela in då det kommer till vilket gymnasieprogram du funderar på att välja, då det är dags för ditt gymnasieval.

Det handlar kanske inte bara om vilket program du vill gå, utan också om vilken inriktning av programmet du önskar. De flesta intriktningsvalen görs vanligtvis till åk 2 på gymnasiet, men till vissa program måste du välja inriktning redan då du gör din ansökan till gymnasiet.

På Furuhedsskolan i Kalix är det två program där man måste välja inrikting redan i sin ansökan till gymnasiet, och det är i dagsläget det Estetiskaprogrammet  – bild eller musik, samt Hantverksprogrammet – Frisör eller Hår & make up, stylist.

Det finns andra gymnasieprogram i Kalix som förut har haft inriktingsval redan till åk 1, då man söker till gymnasiet i åk 9. Ett exempel är Byggprogrammets inriktingar  Husbyggnad samt Maskinförare. Till läsåret 2011/12 har Byggprogrammet på Furuhedsskolan bara en ingång, och inriktningsvalen till Husbyggnad och Maskinförare görs då till åk 2 på gymnasiet. Här måste då eleverna vara medvetna om att det är då inte säkert att man just kan få den inriktning man önskar i 1:a hand – det avgörs utifrån den betygspoäng man har, i jämförelse med de övriga sökandes betygspoäng.

I gy-11 reformen ska man som elev också ta ställning till om man önskar att gå ett Yrkesprogram eller ett Högskoleförberedandeprogram.

Det kan också handla om att du som elev önskar att gå på ett gymnasieprogram som inte finns på din hemort, och då måste du och dina vårdnadshavare sätta er in i de frågeställningar som kan bli aktuella inför detta. För en del elever kan det vara så att de av olika anledningar vill studera på annan ort, även om motsvarande gymnasieprogram finns på hemorten, och då är det viktigt att du som elev och dina vårdadshavare tar reda på förutsättningarna kring detta.

–> Angående ny information som har med gy -11  att göra: Jag kommer kontinuerligt att gå ut och informera er elever om vad som kommer att gälla till årets gymnasieval, som ska vara klart den 1 mars 2011!

                               

december 1st, 2010

NTI Gymnasiet från Luleå kommer till Manhem 2 dec.!

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter    

–> I morgon torsdag den 2 december kommer NTI Gymnasiet i Luleå till Manhemsskolan och informerar om sina program inom El, Teknik och Estetiskaprogrammet/mot medier. Det kommer att finnas infobord i Röda Hallen, och kl. 11:00 körs det ett infopass nere i konfrensrummet!

Läs mer om NTI-gymnasiet i Luleå via länken nedan:

http://ntigymnasiet.se/Start/Våraskolor/Luleå.aspx