november 30th, 2011

Missa inte mötet i kväll med info om gymnasievalet!

–> Missa inte informationsmötet inför gymnasievalet i kväll onsdag den 30 november kl. 18:30 i Manhemsskolans matsal.  Representant från Antagningsenheten och representanter från Furuhedsskolan och SYV finns  på plats!

Tidsplan för

Gymnasievalet 2012

Höstterminen i åk 9:

September – december

Eleverna får informationsmaterial via skolan och med posten. Programväljaren, med allmän gymnasieinformation, samt presentation av de olika nationella gymnasieprogrammen, delas ut av Studievägledaren i skolan.

De olika gymnasieskolorna och dess program bjuder in till studiebesök och Öppet Hus – se annonser i tidningar eller på kommunernas hemsidor.

Alla elever i åk 9 kallas till enskilda vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledaren. Även vårdnadshavare är välkomna att delta i vägledningssamtal.

Vårterminen i åk 9:

Januari: 

Vägledningssamtalen med alla elever i åk 9 fortsätter. Studiebesök Furuhedsskolan.

Ansökan till gymnasiet görs via Internet. Eleven får lösenord och information om hur valet genomförs av SYV. Eleven skriver ut en kvittens av sitt val, som skall undertecknas av eleven samt av vårdnadshavare. Denna handling lämnas till studievägledaren senast den 11 februari 2012.

Februari: Sista sökdag för gymnasievalet till LÅ 2012/13 är den 10 februari.

Då gymnasievalet är över och den internetbaserade valsidan har stängts, lämnar studievägledaren en kvittens av elevens gymnasieval, med underskrift av både elev och vårdnadshavare, till antagningskansliet i Kalix kommun. Detta gäller även för elever som söker gymnasieprogram i annan kommun.

April

Preliminär antagning till gymnasiet sker utifrån höstterminsbetyget i åk 9, som eleven får lagom till jullovet.

 Eleven får sitt besked om aktuell preliminär antagning i mitten av april.

Maj

Under två veckor i månadsskiftet april/maj har eleven möjlighet att göra förändringar i sitt gymnasieval. Ansökningswebben kommer då att vara öppen under två veckor. 

Juni

Antagningsskansliet får elevernas slutbetyg. Antagning sker utifrån de sökande elevernas slutbetyg.

Juli

I början av juli är slutantagningen klar.

Slutgiltigt antagningsbesked till gymnasiet skickas hem med posten.

Augusti

Reservintagning till olika gymnasieprogram kan göras om restplatser finns eller uppkommer. Eventuella reservplatser tillsätts utifrån sökande elevers gymnasieval, samt dessa elevers betygspoäng i slutbetyget från grundskolan.

 

november 29th, 2011

Missa inte!! Programbesök från Furuhedsskolan

I morgon onsdag den 30/11 kommer Estetiska-, Hantverks- och Byggprogrammet och besöker oss här på Manhemsskolan. Mellan klockan 09:00 och 10:30 har  de informationsbord ute i Röda Hallen. Mellan 10:30 och 11:00 har programmen informationspass ute i klassrum enligt ett schema som finns uppsatt i Röda Hallen.

Mellan 13:00 och 14:30 finns programmen på plats ute i Röda Hallen igen och mellan 14:30 och 15.00 har de ytterligare informationspass ute i klassrum enligt schemat.

OBS! Estetiskaprogrammet / bild kommer till eftermiddagspasset klockan 13:00.

På torsdag den 1/12 kommer Natur-, Teknik-och El- och energiprogrammet hit.

OBS: Missa inte viktig info från dessa spännande utbildningar på Furuhedsskolan!

Läs om alla gymnasieprogrammen i PROGRAMVÄLJAREN  http://www.programvaljaren.se/

  

Läs om Furuhedsskolans programutbud inför LÅ 2012/13:

http://www.kalix.se/templates/SubStart____840.aspx

november 29th, 2011

Manhems syv på facebook

Om du har snabba korta frågor och funderingar kring gymnasievalet och har en facebook, då kan du skicka små meddelanden till mig genom mddelandefunktionen där, som ju ingen annan kan se  🙂

Jag uppdaterar också den facebooksidan regelbundet  med aktuell info kring gymnasievalet = vilket är ett bekvämt sätt för dig som har facebook att då automatiskt få  information.

På Facebook hittar ni mig som

 Manhems Syv

/ Jenny 🙂

november 24th, 2011

Uppmaning: Ta del av gymnasieskolans information!

 

Först tänker alltför många ”det är för tidigt”

och  då kan man hamna i en situation då man senare kan känna att

   ”man inte hann”…

detta viktiga med att

– ta del av info som gör att man kan göra ett bra gymnasieval

– ta del av info så att man gör ett välgenomtänkt val

I dag fortsätter programbesöken på Manhemsskolan av Furuhedsskolans program. I dag kommer

Estetiskaprogrammet (bild och musik)

Hantverksprogrammet (frisör och hår- och make up stylist)

 Bygg- och anläggningaprogrammet med inriktningarna husbyggnad och anläggningsfordon (”maskinförare”)

–> OBS: I kväll har Furuhedsskolan Öppet Hus mellan kl. 17:00 och 20:oo

(De bjuder på middag!)

november 22nd, 2011

–> Vi får besök av Furuhedsskolans olika program! / Schema

Från och med nu på onsdag, i morgon den 23/11,  börjar Furuhedsskolans olika program att besöka oss här på Manhemsskolan.

De vänder sig först och främst till er elever i åk 9 som snart ska söka till gymnasiet.   🙂

Jag skapar nu ett schema för detta enlig nedan – som jag nu också skickar till alla mentorer i åk 9.

FURUHEDSSKOLANS OLIKA PROGRAM BESÖKER MANHEMSSKOLAN:

Onsdag den 23 / 11 :

FT  Fordons- och Transportprogrammet:  Se schema nedan. Infopasset kommer att ske i sal 25.

IN  Industriekniskaprogrammet:  Se schema nedan. Infopasset kommer at ske nere i stora konferenssalen.

VO  Vård- och Omsorgsprogrammet. Se schema nedan. Infopasset kommer att ske i sal 36 (obs salsbyte till sal 35)

 Kl. 09:oo – 10:30 är programmen på plats och har informationsbord ute i Röda Hallen. Mellan klockan 10:30 och 11:00 ger de infopass ute i klassrum enligt ovan.  Mellan kl. 13:oo och 14:30 är de på plats ute i Röda Hallen igen –  och mellan kl. 14:3o och 15:oo ger de infopass ute i klassrummen igen, enligt ovan.

Torsdag den 24/11:

ES  Estetiskaprogrammet (musik och bild): Se schema nedan. Infopasset kommer att ske i sal 22

HV  Hantverksprogrammet (frisör och hår- och makeup stylist): Se schema nedan. Infopasset kommer att ske nere i stora konferenssalen.

BA  Bygg- och anläggningsprogrammet: Se schema nedan. Infopasset kommer att ske i sal 13

Programbesöken på Manhemsskolan  forsätter nu varje vecka fram t om vecka 51. Varje program besöker oss vid två tillfällen – så att ni ska få chansen att få informaion från alla de olika programmen. Nästa vecka (vecka 48), på onsdag,  återkommer programmen Estetiska programmet, Hantverksprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet – och på torsdag besöker NA / Naurvetenskapsprogrammet, TE / Teknikprogrammet  och EE / El- och energiprogrammet oss. Jag återkommer med ett shcema för detta här på bloggen.

–> Jag kommer att sätta upp ett fullständigt schema för dessa programbesöksdagar på anslagstavlan vid SYV-kontoret ute i Röda Hallen. Era mentorer kommer också att få detta fullständiga schema för våra gymnasieprogramsbesök under tiden vecka 47 – t o m 51 – så att de kan sprida det vidare till er,

Fråga: ”Hur gör jag ett bra gymnasieval? Vilket program ska jag välja?” 

Svar: Genom att ta reda på fakta ( som kan vara viktig för dig) om de olika programmen och  dess innehåll  –  och sen jämföra med andra alternativ –  är viktigt för att du ska kunna göra ett bra val!

Fråga: Hur kan en Studie- och yrkesvägledare hjälpa mig med mitt gymnasieval?

Svar: Vägledning handlar egentligen inte om vad du väljer (men det är ju målet) – utan mer om  hur du väljer (och att du själv vet varför…). Förutom detta så kan jag som din Studie- och yrkesvägledare visa  hur  och  var  du kan hitta information: ”Vilken-information-hittar-man-var”.  Viktigt att veta är att ibland är det ”kringel-krokarna” som tillslut gör att man hittar rätt väg att gå… 🙂

november 22nd, 2011

På Lördag 26 / 11 har Naturbruksgymnasiet i Kalix Öppet Hus!

Passa på att besöka Naturbruksgymnasiet här i Kalix nu på Lördag den 26/11, då de har Öppet Hus!

De inbjuder allmänheten till  deras Öppet Hus-Naturbruksda’

mellan kl. 11:oo och 14:00

~~ Se inbjudan nedan!  ~~

Åter igen, mitt bästa tips till dig som går i åk 9 och snart ska välja till gymnasiet: Besök olika  gymnasieskolor och ta del av deras information: Det är utifrån det Du som elev sen kan göra ett – för Dig – bästa gymnasieval!

november 22nd, 2011

Naturbruksdagen

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter, Gymnasievalet 2012    

Förra tisdagen var ju ni alla elever i åk 9 inbjudna till Naturbruksdagen vid Naturbruksgymnaset i Kalix. Jag tog lite bilder… 🙂

Tips:  Besök olika  gymnasieskolor och ta del av deras information: Det är utifrån det Du som elev sen kan göra ett – för Dig – bästa gymnasieval!

november 18th, 2011

9H först ut med kallelser till samtal inför gymnasivalet

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter, Gymnasievalet 2012    

Från slutet av november påbörjar jag  de enskilda vägledningssamtalen med er elever i åk 9. Först ut att få kallelse med tider är klass 9H. I vilken ordning jag kallar er elever i alla de olika åk-9 klasserna sker slumpvis. Mentor Maria Nyman delar ut tiderna till er elever i klass 9H på mentorstiden nu på måndag den 21 november.

–> Dessa veckor har jag förbokade vägledningssamtal, både med enskilda elever och tillsammans med vårdnadshavare: Det finns lediga tider för sådana bokningar om ni har funderingar som ni behöver få svar på så snart som möjligt.

Övrigt:   Håll utkik efter post till er från Furuhedsskolan i Kalix. Ett utskick har skett till alla elever i åk 9 i Kalix  – med infoblad om Furuhedsskolan och de gymnasieprogram de erbjuder för sökning inför läsåret 2012/2013.

november 18th, 2011

Fr o m nästa vecka, v. 47: Fokusveckor för Furuhedsskolans program

Denna information – nedan –  har kommit från Furuhedsskolan i Kalix, inför programfokus-veckorna vecka 47 – 51, då de kommer på programbesök till er elever här på Manhemsskolan:

———————————————————————————————-

// Schema för information till åk 9or på Manhemsskolan, Röda Hallen

                    måndag          onsdag          torsdag

 v. 47                                      FI,IN,VO       ES,HV.BA

v.48                                        ES,HV,BA       NA,TE,EE

v.49:    FT,IN,VO               SA,EK,BF

v.50:   SA,EK,BF                NA,TE,EE

v.51      IM

Tider för information ute i Röda Hallen 9:00 – 11:00 samt 13:00 – 15:00. Sista halvtimman i passen enl. ovan dvs. 10:30 samt 14:30 sker info i klassrum. 3 salar fiins tillgängliga för information (2×30 minuter)//

———————————————————————————————-

Tillägg: Jag kommer att publicera vad de olika förkortningarna för de olika programmen står för – samt vilka aktuella salsnummer som kommer att gälla för de olika programpresentationerna.

I dag är det fredag och jag önskar alla en trevlig helg! 🙂   /Din SYV Jenny

november 15th, 2011

Viktig informationskväll inför gymnasievalet 2012!

Inbjudan till

Informationsmöte

för elever i åk 9 med vårdnadshavare

inför

gymnasievalet 2012!

  Plats: Manhemsskolans matsal

När:   Onsdagen den 30 november kl. 18:30

 Välkomna!

Next Page »