mars 29th, 2012

Snart är det dags för omvalsperiod i gymnasivalet 2012!

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter, Gymnasievalet 2012    

Viktigt meddelande till er 9:or:

Innan ni går på påsklov i nästa vecka kommer jag att dela ut de preliminära antagningsbeskeden till gymnasiet till er elever. Detta kommer att ske under måndag- tisdag och onsdag under nästa vecka, på fasta bokade tider (kommer senare att meddela var och när).

Jag kommer då att sitta i ett grupprum i samband med ett lektionstillfälle, så alla elever får sitt besked personligen av mig.

–> Fundera sedan under ditt påsklov om du behöver göra ett omval eller en justering i ditt gymnasal. Eventuellt  kanske du behöer lägga till ytterligare valalternativ: Vid funderingar så finns möjlighet att boka ytterligare vägledningssamtal med mig!

OBS! Jag är borta fredag den 30 mars. Jag är åter på skolan måndagen den  2 april.

Gymnasievalswebben öppnar nu igen för en omvalsperiod  och hålls sedan öppen till den 4 maj. Därefter kan inga ändringar eller justeringar göras i ditt gymnasieval!

mars 15th, 2012

För Manhemsskolans elever i medierna

Posted by Jenny Ivarsson in Pressklipp om Manhem    

 I dagens Kuriren (2012-03-15) figurerar barnboksförfattaren och tillika Manhemsskolans lärare Isabella Karlsson, lärare i Svenska och Svenska som andra språk.

Hon presenterar Kalix Kommuns Skrivartävling, där ungdomar mellan 13 och 20 år får möjligheten att visa upp sina färdigheter och även tävla om upp till 2.500 kronor i pris. Isabella Karlsson ansvarar för tävlingen som initierats av Kalix Centrumutvecklingsgrupp där Anna-Karin Horney är projektledare.

Fram till den  till den 11 maj har ni ungdomar chansen att lämna in sera alster. Isabella hoppas på många olika bidrag

–  Ordet drömmar kan tolkas så olika, det kan handla om framtidsdrömmar, mardrömmar eller annat, och man kan skriva i form av dikter, noveller, brev, sånger, ja vad som helst, säger Isabella Karlsson i Kuriren.

Klipp från Kuriren 2012-03-14. Läs mer via denna länk: http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6347152#forum

Övrigt: Nedan klipp från NSD 212-02-03, i samband med Växa i Kalix-mässan för er skolungdomar. På bilden ses Manhemsskolans lärare i Idrott och Tyska, Dirk Fischer.

Läs hela artikeln här: http://www.nsd.se/nyheter/kalix/artikel.aspx?ArticleId=6693272

Sådana mässor som Växa i Kalix är mycket bra för dig som går i skolan och funderar mot vilken bransch du är intresserad av att jobba inom i framtiden – och / eller vilket gymnasieprogram du ska välja i gymnasievalet. Mäassan riktar sig till alla skolungdomar i Kalix – även på gymnasienivå – och jag hoppas att en mässa av detta slag kan återkomma varje år.

mars 15th, 2012

Manhemsskolan med i uppskattat Matematik-projekt!

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter, Allmänt, Okategoriserad    

Klipp med Farid Noien från SvtPlay/Smålandsnytt, filmat vid ett skolbesök i Växsjö

Matteinspiratör utmanar åk 8-elever från Manhemsskolan!

Manhemsskolan fick på tisdagseftermiddagen besök av Farid Noien som är Matematikinspiratör. Han träffade ett anatal elever i åk 8 samt Manhemsskolans stab av Matte- och No-lärare.

Medan teknikföretagen ropar efter mattekompetens väljer alltför många ungdomar bort naturvetenskap och tekniska utbildningar. Hur kan detta komma sig? För att försöka ändra på detta samarbetar nu Teknikens Hus i Luleå med Kalix Kommun i ett  projekt som går under namnet Matena.

Farid utmanade elever i åk 8 vid Manhemsskolan: Vad ska du med matte till? Varför behöver du kunna ekvationer – och när i livet har man nytta med det? Farid påvisar att det handlar likväl om personlig utveckling som hjärgymnastik. Det handlar alltså om att träna, bygga upp och utveckla hjärnas muskler!  Både i privatlivet – genom hela livet – och i arbetslivet, har man nytta av att kunna analysera och felsöka saker, samt kartlägga och kunna dra slutsatser – vilket är viktiga processer i vilket yrke man än jobbar inom! Därför är det viktigt att utveckla sina förmågor för detta – och det gör man i ämnet Matematik! Det handlar om – liksom i allt då det handlar om en personlig utveckling (sport, gym, tv-spelande, eller vilka förmågor det nu handlar om)  – att  träna upp sin förmåga.

Det handlar ockå om att lära sig hur man  lär sig – och för detta måsta man sätta av tid.

Som studievägledare har jag själv reflekterat över att jag i bland träffar elever som inte har gödkänt betyg i t ex ämnet Kemi , ”för det är så tråkigt” – samtidigt som de kanske drömmer om att i framtiden arbeta som frisör, vilker ju är ett yrke där många olika och viktiga kemiska processer ingår. Ofta visar det sig också att de redan utför många kemiska processer som kan kräva en noggran precission, såsom ex. hårfärgning – utan att de tänker på att det faktiskt handlar om Kemi!

Matena är i grunden ett fortbildningsprojekt för lärare som undervisar i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen på högstadiet. Samverkan mellan olika teknikföretag spelar en central roll. Ett tiotal pedagoger från Manhemsskolan deltar i projektet.

Förövrigt  är både teknikföretag i Kalix samt Kalix Närlingslivskontor intresserade av att samarbeta med Manhemsskolan i fråga om att ge eleverna en ökad kunskap om yrken och arbetsplatser här i Kalix: I framtiden behöver de anställa personer med kunskap inom dessa områden!

 Nedan: I tisdags besökte Matematikinspiratören Farid Noien  Manhemsskolan och träffade elever i åk 8 för ett minnesvärt mattepass.

På bilden syns Farid med Emilia och Henny i åk 8.

Foto Malin Brändström Teknikens Hus i Luleå

Nedan: Manhmesskolans Matematik- och No-lärare blev inspirerade!

Foto Jenny Ivarsson

Ha en bra dag! / Jenny 🙂

mars 12th, 2012

Info inför åk 8s’ PRAO

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter, Allmänt, Okategoriserad    

PRAON ger er elever en chans att få prova på arbetslivet under en vecka och då få veta mer hur det kan vara att vara på en arbetsplats. Målet med utbildning är ju att man i framtiden ska få ett arbete – och kunskap om hur arbetslivet är då mycket viktigt! Jag önskar er alla elever i åk 9 en bra PRAO-vecka! 🙂

Manhemsskolans Yrkesorientering för åk 8 höstterminen 2012:

 * De elever som ska ut på prao på en arbetsplats ordnar en egen praoplats: Det blir som en träning i att söka ett jobb. Arbetsgivare kan gärna vilja gärna träffa dig som är elev personligen, innan de tar emot dig på sin arbetsplats som praoelev.

* Var ute i god tid då du söker en praktikplats på en arbetsplats: Arbetsgivare kräver ofta en god framförhållning för sin planering.

* Tänk på att de flesta arbetsplatser endast kan ta emot 1 elev per praovecka, och att det på en arbetsplats kan finnas olika sorters praktikelever som vill komma (från gymnasieprogram och andra utbildningar samt från arbetsförmedlingen etc.) Många gånger är man tvungen att gå till många olika ställen och fråga innan man får ett Ja!

 * Det kan vara svårt att få praoplatser för högstadieungdomar. Det är många arbetsplaster som inte kan ta emot så unga praktikelever. Om det blir så att du som elev inte går ut på någon praoplats, så blir din yrkesorienteringsvecka skolförlagd, efter ett skolschema.

* Har du funderingar över att förlägga din prao vid ett gymnasieprogram du vill veta mer om, kontakta mig, din syv.

 * Under din praovecka får du skollunch som serveras på din hemskolaeller närmaste kommunala skola. Lunch på annan skola än Manhemsskolan bokas genom syv senast 2 veckor innan du ska ut på s din PRAO.