maj 31st, 2012

UNICEF tackar Manhemsskolan!

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter, Allmänt, Okategoriserad, Pressklipp om Manhem    

UNICEF tackar Manhemsskolan som i samband med sin rockkonsert samlade in otroliga 16.600 kronor till UNICEFs arbete för utsatta barn barn runt om i världen.

UNICEF har skickat ett stort tack till Manhemsskolan!

maj 31st, 2012

Grattis!

Posted by Jenny Ivarsson in Pressklipp om Manhem    

Läs mer här

maj 28th, 2012

Missa inte något betyg…

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter, Din syv informerar och tipsar! :)    

Förlora inte betyg och betygspoäng  p g a att du inte har slutfört någon skoluppgift som behövs som underlag för bedömning av läraren för betygsättning.

Manhemsskolan erbjuder i morgon tisdag den 29 maj alla elever som behöver färdigställa arbeten i de olika ämnena, möjlighet till att få extra hjälp med att klara detta. Extra stödet är kl. 14.00-17.00.
(elev och vårdnadshavare ansvarar själva för att eleven tar sig hem efter skolan senare än ordinarie skolskjuts ca 15.25)

maj 28th, 2012

Betygstider…

Posted by Jenny Ivarsson in Okategoriserad    

En snabbrepetition av behörighetsreglerna till de nationella gymnasieprogrammen:

–> För att komma in på ett yrkesprogram krävs betyget lägst Godkänt i ämnena Svenska, Matematik och Engelska  samt  i ytterligare 5 andra ämnen.

–> För att komma in på ett högskoleförberedande program krävs betyget lägst Godkänt i ämnena Svenska, Matematik och Engelska  samt  i ytterligare 9  andra ämnen.

OBS! Om du väljer Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena Biologi, Kemi och Fysik ingå i ovannämnda 9 betyg och om du väljer Samhälls- Ekonomi- eller Humansistiskaprogrammet måste ämnena Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap ingå i dessa 9 övriga godkända ämnen – förutom kärnämnena Ma, Sv. En.

Jag vet att ni kämpar med betygen nu: Tänk att detta är sista hela veckan av detta läsår. Nästa vecka är ni lediga på onsdag i samband med nationaldagen och sen på fredag den 8 juni är det examen! 🙂

Foto Jenny Ivarsson

Fundering: Undrar om snöhögen ute på skolgården fortfarande finns kvar till skolavslutningen den 8 juni??

maj 28th, 2012

Vad händer om du inte blir behörig för nationellt program vid gymnasieskolan?

Dessa veckor har jag  samtal och träffar med er elever i åk 9 (med vårdnadshavare),  som riskerar att inte bli behöriga till nationellt gymnasieprogram i slutbetyget från åk 9  – och då behöver få information om hur er gymnasieövergång kan komma att se ut.

Gymnasieskolan har Introduktionsprogrammet – allmänt förkortat IM –  som erbjuder olika ”spår”  beroende på hur ni själva tänker och vill planera för er gymnasieutbildning:

 Det kan handla om en Preparandutbildning, där elever, vanligtvis under ett läsår,  i IMs regi  läser in de grundskolebetyg som fattas för att komma in på ett nationellt  gymnasieprogram.

Man kan även gå in på något som kallas för  Yrkesintroduktion, vilket är ett alternativ för elever  som kanske inte vill läsa alla de skolämnen som ingår på ett nationellt gymnasieprogram, utan  istället mer direkt inrikta sig mot ett yrke och en bransch. I detta spår inom IM ingår praktik som alternativ till skolämnen man läser i skolan.

Individuellt alternativ är ett spår som kan vara bra för elever som har särskilda behov och kan behöva extra mycket hjälp. Inom detta alternativ inom IM kan man få en gymnasieutbildning som är individuellt anpassad. Hur dessa särskilda behov kan se ut är ju olika. Det kan handla problem med motivationen och /eller  att man behöver extra mycket hjälp i samband med skolgången. Målet med Individuellt alternativ är att gå vidare till spåret Yrkesintromduktion, hitta en annan utbildning eller komma ut på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion är ett alternativ inom IM för elever som har ett annat modersmål än svenska och om nyligen anlänt till Sverige. Inom detta utbildningsalternativ ligger tyngdpunkten på svenska språket samtkunskap om det svenska samhället och det svenska skolsysytemet. Inom detta spår ska eleverna förberedas att gå över till ett nationellt gymnasieprogram eller något av de andra spåren inom Introduktionsprogrammet.

Programinriktat individuellt val – sk. ”PRIV” är ett alternativ inom IM för de elever  som sökt till ett nationellt yrkesprogram och var nära att bli behörig i slutbetyget från åk 9, men inte nådde ända fram.  I mån av restplatser som kan uppstå efter antagning av sökande behöriga elever ute på de olika yrkesprogrammen,  kan det då erbjudande om PRIV-plats ges. I Kalix kommun erbjuds dessa PRIV-platser i mitten av augusti – undantag är färdiga privplatser inom Fordonsprogrammet, som var sökbart redan i sökningen till gymnasiet, samt naturbruksgymnasiets sökbara privplatser: Dessa elever får besked redan i antagningsbeskedet som går ut via post, kring  den 1 juli 2012.

Behörighetsregler för PRIV: För att komma i fråga om att få chans till en sk. PRIV-plats på ett yrkesprogram kan ha borta kärnämnet englelska eller matematik i slutbetyget från åk 9 –  men aldrig sakna betyg i svenska/svenska som andra språk –  samt lägst godkänt betyg i minst 4 övriga ämnen   alternativt  om man har betyget godkänt i alla kärnämnen samt 3 övriga lägst godkända betyg. OBS: Priv kan endast erbjudas vid yrkesprogram – inte på högskoleförberedande program.

Läs mer om antagningsprocessen  för gymnasieantagning här

maj 8th, 2012

Gymnasievalet 2012 är nu över!

Årets gymnasieval är nu över! Webben för chans till ändringar och justeringar i gymnasievalet har nu stängt.

– Vad händer just nu med era inlämnade  gymnasieansökningar? 

De finns inne hos Antagningsnämnden i Kalix, dit era slutbetyg kommer att rapporteras in i juni – sen kan intagningsprocessen påbörjas.

Antagningen brukar sen vara klar till i början av juli. De elever som i sin  gymnasieansökan har val till gymnasieutbildningar i andra kommuner än Kalix, får sinaan sökningar skickade dit elektroniskt via vår Antagningsnämnd här i Kalix – och behandlas då på det aktuella Antagningskansliet.

Så här går antagningen till:

Gymnasieantagningen görs av en kommuns Antagningsnämnd efter det att slutbetyget från åk 9 är skrivet. I tiden kring efter midsommar  brukar gymnasieantagningen vara klar (i början av juli brukar antagningsbeskeden skickas ut).

Antagingsnämnden skickar sedan ut ett antagningsbesked per post till elevens hemadress. OBS! VIKTIGT! Antagna elever måste då tacka Ja till sin gymnasieplats om de vill ha den – annars går platsen till nästa sökande!

Läs mer om antagningen, och reglerna för hur en intaging går till, här i ett tidigare inlägg på Syv-bloggen – Klicka bara på länken:

http://syvbloggen.skolbloggen.se/2010/12/09/hur-fungerar-intagningen-till-gymnasiet/

Nedan foto av en av årets första fjärilar på skolgården (mot Manhemsskolans skolvägg) fotat i går eftermiddag den 7 maj

Läs mer viktig information kring frågor som rör gymnasievalet 2012  HÄR!

maj 2nd, 2012

Sista chansen att justera ditt gymnasieval!

Viktigt meddelande till alla elever i åk 9:

Nu är det de sista dagarna för omval och justeringar i gymnasievalet för er elever i åk 9. Ändringar i valet på webben kan göras fram t om 4 maj. OBS: Jag finns  inte tillgänglig på kontoret fredagen den 4 maj – så de som ev. vill göra ett omval och ha hjälp av mig och ytterligare vägledning, bör då komma till mig i dag eller på torsdag! 🙂

Furuhedsskolan Kalix. Bild från kalix.se. Furuhedsskolans programutbud åk 1 LÅ 2012/13 hittar du här