juli 2nd, 2012

Vanliga frågor just nu

Så här de sista dagarna innan jag går på sommarsemseter får jag en hel del frågor av er elever som har sökt till gymnasieskolan till hösten 2012 – och detta är de vanligaste frågorna just nu:

1)  Jag har kommit in på flera olika gymnasieprogram – i olika kommuner. Hur gör jag då jag ska svara?

Svar:   Du är superviktigt att du svarar  JA till det program du helst vill gå! Det är viktigt att detta görs inom utsatt tid – annars går erbjudandet om  plats till andra elever som står på tur! Om det handlar om erbjudande om gymnasieplats i en annan kommun än Kalix  så använder du deras svarskort som du skickar till den  postadress som medföljer antagningsbeskedet.

2)  Jag har sökt både till Kalix och till en annan kommun i mina rangordningsval i gymnasievalet. Jag har redan fått antagningsbesked från Kalix, men inte från den andra kommunen – betyder detta att det är i Kalix jag har kommit in, även om det inte var mitt 1:a handsval?

Svar:  Kalix har i år  varit tidigare med att skicka ut sina antagningsbesked.  Kalix gymnasieantagningsnämnd har skickat ut positiva antagningsbesked även till elever som sökt till annan kommun i 1:a hand, men har Kalix som alternativ någonstans i sin rangordning i sitt gymnasieval.  Detta gäller de elever som har så pass höga betygspoäng att poängen räcker för antagning till  sökt Kalixalternativ då lediga elevplatser finns att erbjudas – även om det inte har varit elevens förstahandsval. Att man får ett positivt antagningsbesked från hemkommunen Kalix utesluter inte att man kan få ett positivt antagningsbesked från en annan kommun. OBS: Det viktiga är att man tackar Ja till det  gymnasieprogram man helst vill gå! Förövrigt har jag fått höra att Fyrkanten och Luleå kommun under denna vecka kommer att  skicka ut sina antagningsbesked till sökande elever (om de inte redan nu har gått ut.)

3)  Var, När och Hur söker jag Inackorderingstillägg eller Färdbevis om jag ska gå en gymnasieutbildning i en annan kommun än Kalix?

Svar: Studiemedel samt eventuellt Inackorderingstillägg  (eller Färdbevis för buss ) kan man inte få ut förrän man har startat aktuell utbildning. Om man går gymnasiet på annan ort, i en annan kommun,  skall man innan skolstarten fylla i en blankett för Inackorderingstillägg eller Färrdbevis. Denna blankett ska Kalix.se publicera digitalt, men har ännu inte gjort detta p g a vissa ändringar i utbetalningssystemet som nu håller på att uppdateras. Länk till denna blankett kommer att finnas tillgänglig på kalix.se – men jag kommer även att publicera en direktlänk här på syvbloggen.

OBS: Innan man får ut sitt första  studiebidrag (några veckor efter skolstarten) ska ett studieintyg om att aktuell elev har påbörjat aktuell utbildning fyllas i av skolan. Detta gäller även för Inackorderingstillägg och Färdbevis!

Här är en länk till information på kalix.se angående pågående antagnigsprocess (klicka på raden)

Ha nu sköna sommardagar! 🙂

Jag  har semseter mellan den 4 juli och 6 augusti / Jenny 🙂 

 

juli 2nd, 2012

Viktig info i samnband med antagningsbeskeden!

I dessa tider får ni som har sökt till gymnasieskolan 2012 antagningsbesked via posten från kommunens antagningsnämnd.

Ni som har sökt gymnasieutbildningar i olika kommuner i ert gymnasieval kan få flera olika antagningsbesked. Det viktiga är att ni tackar Ja till det program ni önskar att gå!

På Kalx.se finns all information kring detta med antagningsbeskeden publicerade (klicka på raden så kommer ni dit.)

Detta gäller:

I  gymnasieansökan är det viktigt att man rangordnar sina val. Det är dock inte ovanligt att elever kan få antagningsbesked från flera kommuner. Det är viktigt att man tackar JA till den utbildning man helst vill gå.

 Kom ihåg att svara på beskedet inom utsatt tid. Sista svarsdag för utbildningar vid Furuhedsskolan som startar hösten 2012 är den 20 juli.

 Adressen dit du skickar svarskortet är:

Gymnasieantagningen i Kalix

Utbildningsförvaltningen

952 81 KALIX

 Adressen framgår även längst ned på antagningsbeskedet

 Om du inte svarar i tid kan platsen gå till någon annan om det finns konkurrens om platser i programmet.

(Information  från Antagningsenheteni Kalix kommun på kalix.se)

  Glöm ej porto på då du skickar in ditt svar!

OBS:  Då det gäller att svara Ja eller Nej angående erbjuden gymnasieplats i annan kommun så använder ni den kommunens uppgivna svarsadress som följer med antagningsbeskedet!