september 27th, 2012

Paolo Roberto hälsar till Manhemsskolans elever :)

Posted by Jenny Ivarsson in Allmänt, Okategoriserad, Pressklipp om Manhem    

Nedan  i filmklipp 2  skojar Paolo Roberto till det med Manhemsskolans elever! Paolo har gjort en lång personlig resa i sitt liv och nu coachar han Robinsson-deltagare i tv. Förutom detta beskriver han sig själv som entreprenöriell. Han har startat företag inom områden han är intresserad av. Han driver 6 st företag inom medier (bl a skriver han kokböcker). Ett av hans motton är att det är alltid för tidigt att ge upp! Paolo har också ett förflutet som proffsboxare i världsklassen.

Och här hälsar artisten Petter till Manhemsskolans elever (klicka på Petter)

september 21st, 2012

Om att leva i Nuet – och planera inför Framtiden!

Grafittiplanket ute på Manhemsskolan skolgård.  Foto Jenny Ivarsson.

Då man går i skolan kan man kanske ofta känna att det är så mycket som handlar om framtiden – samtidigt som man ju vill njuta av att leva i nuet! 🙂

Som skolelev läser man olika skolämnen, där man lär sig olika saker om sånt som  man behöver veta då man ska vidare ut i livet och bli en vuxen individ ute i samhället. Det handlar också om att man efter grundskolan ska vidare mot gymnasiekolan – och detta kräver då ett aktivt val. (Gymnasieskolan är en frivillig skolform – samtidigt som vi lever i ett samhällssystem där  i stort sett alla elever från grundskolan söker  vidare till gymnasieskolan: Detta  bl a beroende på att arbetsgivare i allmänhet kräver minst en gymnasieexamen för anställning / alt. högskoleexamen – och till universitet och högskola söker man på gymnasiebetyg.)

Då jag nu har varit ute i alla åk 9-klasser har jag lyft upp det faktumet att vid denna tid nästa år, då är ni som nu går i åk 9 någon helt annanstans – och det är ju kanske både ”skrämmande”, men samtidigt en så spännande tanke att ”leka med”:

Du som går i åk 9, var befinner du dig nästa år vid denna tid? (och du som går i åk 8, var befinner du dig vid denna tid om 2 år? På samma sätt kan du som går i åk 7 fundera över var du kan befinna dig om 3 år, då du har lämnat Manhemsskolan och högstadiet).

= Svaret på denna fråga och fundering är att det är ihoppkopplat med ditt gymnasieval!

Många vill helst bara leva ”här och nu” (och det speciellt då man är i tonåren)  – framtiden är ju någonting som kommer tids nog. Men framtiden kommer snabbare än vad vi kan tro – vare sig man vill det eller inte: Därför vill jag att tankar om framtiden ska vara en del av nuet för dig 🙂

–> Passa på att i god tid ta del av den information (och aktiviteter) som erbjuds er elever i samband med det kommande gymnasievalet:  För att kunna göra ett bra val gäller det att man har tillräckligt med information angående det som man ska välja – så man verkligen  vet vad man väljer!

Tänk på att i livet uppstår det olika sorters val – där man faktiskt har ett eget val – och att då inte själv vara aktiv och välja, då man erbjuds chans till detta, det är också ett val (och då kan det bli så att man ”hamnar” i situationer man inte valt själv.)

–> Börja att förbereda dig

inför ditt gymnasieval redan

nu: Ofta handlar det om att

man behöver god tid på sig,

för att göra ett bra val!

Tips:  På Manhemsskolans egen sida om framtid & yrken, ”Manhemsskolans Yrkesportal”,  hittar du bra länkar som handlar om arbetslivet och olika yrken inför framtiden (se även länklistan till höger i menyn på denna sida.)

Det är fredag i dag och jag önskar er en skön hösthelg!

/ Jenny 🙂

september 18th, 2012

Info om idrottsgymnasieutbildningar (RG och NIU)

Om du som nu går i åk 9 och funderar på att söka till ett sk. idrottsgymnasium för den sport som du utövar – observera att sista sökdag kan variera: Vissa sporter har sista sökdag den 15 oktober!

Senare, i det allmänna gymnasievalet som ska vara klart den 15 februari, söker du precis  som alla andra elever på gymnasievalswebben och skriver ut en kvittens med underskrift som sen skall lämnas till mig, din studievägledare på skolan.

Varför olika idrottsgymnasium kan ha en tidigare sökdag – ja redan under höstterminen i åk 9 – beror på att de tar in sina elever även på sportsliga prestationer och alltså inte endast på grundskolebetygets betygspoäng. Vissa tester och uttagningar brukar också förekomma och det kan även handla om att din tränare / lagledare inom aktuell sport ska skriva ett utlåtande om dig.

Här har jag samlat ett antal länkar för dig som har funderingar mot detta med idrottsgymnasium:

Riksidrottsförbundet, Elitidrott och utbildning

Information om sk. ”NIU” = Nationella idrottsutbildningar

Ansökan NIU = Nationell idrottsutbildning

Kontaktuppgifter till olika sporter som har idrottsgymnasium

Ansökningstider för utbildningar inom respektive sport

Lista på godkända riksidrottsgymnasier

Ansökan och antagningsprocess till Riksidrottsgymnasium

september 18th, 2012

Så räknar du ut din betygspoäng (meritvärdet) från grundskolans betyg

Till populära gymnasieprogram är det ofta fler sökande elever än antalet platser. Då är det aktuell kommuns Antagningskanslis uppgift  att göra ett urval för antagning: De sökande elever som har högst meritvärde (betygspoäng och jämförelsetal är andra begrepp som kan förekomma)  tas då in på programmet, utifrån en rangordning av elevernas meritvärden, tills dess att gymnasieprogrammet är fullt. 

Meritvärdet är summan av värdet för de 16 bästa ämnesbetygen i grundskolebetyget. Man får dock aldrig räkna bort något av de behörighetsgivande ämnena för aktuellt progrem – de måste ingå i dessa 16 betyg (vilka dessa ämnen är, se föregående inlägg!).

Meritvärdet för dig som går ut grundskolan från och med våren 2013, räknas ut efter följande mall:

A=20
B=17,5
C=15
D=12,5
E=10
F=0 (dvs. icke godkänt)

september 18th, 2012

Vad krävs för betyg för att komma in på önskat gymnasieprogram?

(Foto Jenny Ivarsson)

Vad krävs det för betyg från

åk 9 för att komma in på

önskat gymnasieprogram?

Det är en av de vanligaste frågorna i början av ett gymnasieval. Tyvärr måste jag meddela att detta vet man inte, p g a det faktum att den lägsta betygspoängen som kan komma att krävas för ett gymnasieprogram, den utgår från  hur många elever i åk 9 som söker aktuellt program i årets gymnasieval – och vad dessa elever har för betyg.

Man kan kort säga att ett gymnasieprograms antagningspoäng utgår utifrån antalet sökande elever och vad dessa elever har för betyg. Därför kan antagningspoängen för de olika gymnasieprogrammen kraftigt variera mellan olika år!

–> Mitt bästa tips är att försöka få så bra betyg i de olika skolämnena som just du bara kan! Slarva inte bort viktiga betyg p ga av ”slarv”! Man kan ju ha svårigheter med olika skolämnen – och då ska skolan hjälpa dig med detta!

Vad vi däremot vet är vilka behörighets regler som gäller:

Behörighetsregler utgår från ett nationellt regelverk om vilka betyg som krävs (minst betyget E)  för att alls bli antagen till ett nationellt gymnasieprogram.

Våra gymnasieprogram i Sverige är indelade i två grupper:

– Yrkesprogram

samt

– Högskoleförberedande program

Vid ett Yrkesprogram får eleverna en gymnasieutbildning som leder till en yrkesexanmen. Inom yrkesprogrammen ingår även längre praktikperioder. Vid ett Högskoleförberedandeprogram får eleverna en gymnasieutbildning som leder till en högskoleförberedande gymnasieexamen.

Vad krävs för behörighet?
–Yrkesprogram:
Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen.

Högskoleförberedande program:
Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen

> Om du väljer Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen.

Om du väljer Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen. 

Missa inte viktig information inför ditt gymnasieval: Häng med här på Syvbloggen!

/ Jenny 🙂

september 18th, 2012

TIDSPLAN FÖR ÅRETS GYMNASIEVAL

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter, Allmänt, Gymnasievalet 2013, Okategoriserad    

TIDSPLAN FÖR

GYMNASIEVALET 2013

 

Höstterminen åk 9

4 oktober: ”Avspark” för årets gymnasieval. Rikstäckande ”Framtidståget”, som reser runt i olika högstadieskolor över hela landet, kommer till Manhemsskolan och har ett eftermiddagsföredrag med en film om olika yrken och yrkesbranscher. I samband med denna eftermiddag får eleverna Furuhedsskolans programutbud av gymnasieprogram, för sökning till gymnasieskolan läsåret 2013.

oktober – december

Eleverna får informationsmaterial via skolan och reklammaterial hemskickat med posten. Reklamutskick om gymnasieskolan, samt kataloger med programutbud från gymnasieskolor i hela riket, skickas allmänt ut till alla elever som går i åk 9 (det är alltså inte skolan eller syv som ansvarar för detta material som skickas hem via posten). Gymnasiekatalogen Programväljaren med allmän gymnasieinformation om det man behöver veta om gymnasieskolan, samt en presentation av alla de olika nationella gymnasieprogrammen, delas ut av skolans studievägledare före höstlovet.

OBS! Vissa idrottsgymnasier har sista sökdag redan under höstterminen 2012. Vid intresse av detta, kolla upp med respektive idrottsförbund!

 Alla elever i åk 9 kallas till enskilda vägledningssamtal med studie-och yrkesvägledaren. Vill vårdnadshavare vara med på vägledningssamtal är de Varmt Välkomna! Kontakta mig, Manhems syv, för att boka tid. Vägledningssamtalen pågår löpande under hela läsåret.

 Missa inte: Under november och december månad bjuder länets gymnasieskolor in allmänheten till Öppet Hus, då de visar sin skola samt de olika gymnasieprogrammen –  se annonser om detta i tidningar eller på kommunernas hemsidor. Jag kommer också att publicera sådana inbjudningar här på Manhemsskolans Syvblogg 🙂

 

 Vårterminen åk 9

 

Januari

Ansökan till gymnasiet görs via Internet. Webbsidan för detta brukar öppna i januari. Eleven får lösenord och information om hur valet genomförs.

Februari

–> Sista datum för årets gymnasieval är den 15 februari 2013. Då gymnasievalet är gjort skriver eleven ut en kvittens som skall undertecknas av eleven. Det är denna kvittens som är själva gymnasievalet. Denna kvittens lämnas till studievägledaren.

Då gymnasievalet är över och den internetbaserade valsidan har stängts, lämnar studievägledaren kvittensen (ansökningshandlingen) till Antagningsenheten i Kalix kommun. Detta gäller även för elever som söker gymnasieprogram i en annan kommun.

April

En preliminär antagning till gymnasiet sker utifrån höstterminsbetyget i åk 9, som eleven får då höstterminen i åk 9 är klar (till jullovet.)  Eleven får sitt besked om aktuell (preliminär) antagning av studievägledaren i mitten av april.

Maj

Under två veckor i månadsskiftet april/maj ges eleven möjlighet att göra korrigeringar i sitt gymnasieval. Ansökningswebben kommer då att vara öppen under två veckor.  Då har eleven möjlighet att göra tillägg i sin ansökan, om betygen i den preliminära antagningen inte räckte till för önskade program.

Juni

Antagningsenheten får elevernas slutbetyg.

Juli

Till den 1 juli ska slutantagningen klar. Intagningen görs utifrån slutbetyget från åk 9.

Augusti

Reservintagning till olika gymnasieprogram kan göras om restplatser finns eller uppkommer. Eventuella reservplatser tillsätts utifrån sökande elevers gymnasieval, samt betygspoäng i slutbetyget från grundskolan.

september 17th, 2012

Informationsmöten (”föräldramöten”) för åk 9 och åk 8

Foto Jenny Ivarsson:  Skulpturerna ”de nio nymferna” från slutet av 1950-talet , finns att beskåda ovanför dörrarna till Manhemsskolans huvudetre

 I kväll den 17 september har Manhemsskolan bjudit in åk 9’s vårdnadshavare till ett informationsmöte (”föräldramöte”):

Tid och plats: Kl. 18:30 i Manhemsskolans matsal.

I morgonkväll, tisdagen den 18 september har Manhemsskolans bjudit in åk 8’s vårdnadshavare till ett informationsmöte (”föräldramöte”)

Tid och plats: Kl. 18:30 i Manhemsskolans matsal

Rektor ger allmän viktig information. Alla mentorer finns på plats och jag som syv kommer också att vara med.

september 11th, 2012

Vilka yrkeskategorier behövs det för att bygga ett hus?

Detta är en förkortad version av ett längre inlägg om yrken & framtid jag publicerat på Manhemsskolans Yrkesportal 

Inlägget handlar om framtid och yrken och kan ge värdefulla tankar och funderingar om arbetslivet till dig som snart ska välja till gymnasiet – därför publiecerar jag detta även här på syvbloggen.

Vid ”Ground Zero” i New York byggs det nu upp nya skyskrapor där en gång World Trade Center stod. (Foto Jenny Ivarsson, New York mars 2012)

Vilka yrkeskategorier behövs för att bygga ett hus?

En fråga jag som studie- och yrkesvägledare får med jämna mellanrum är ”vilka yrken man ska satsa på inför framtiden” –  och mitt svar blir ofta ungefär detsamma: Det är ju mångfalden av olika yrken och olika sorters yrkeskunnande som behövs i samhället.

Det är bara att titta oss runtomkring, vad vi behöver i vårt dagliga liv – och plötsligt finner vi en lång lista av olika sorters arbeten och yrkesbranscher som behövs både nu och i farmtiden: Det behövs tekniker och elektriker, hantverkare, naturvetare, ekonomer och samhällsvetare, medicinskt kunnig personal och människor som är estetiskt- och kommunikativt utbildade. Vi behöver personal inom handel, tjänstesektorn och service, kultur och fritid. Vi är i ett ständigt behov av ett standardutbud av olika yrken – vilket vi också kan notera står bakom det nationella utbudet av de olika gymnasieprogrammen vi har i vårt land – och i slutändan handlar det mycket om ”rätt man / kvinna på rätt plats!”

–> Vill du läsa mer om de nationella gymnasieprogrammen vi har i Sverige,  klicka  här

Vi ska öppna ögonen för vår omvärld och allt det som vi har runt omkring oss (och i bland kanske tar för givet):  Alla de olika yrken som krävs i det samhälle vi delar och lever i tillsammans – och det är ju någonstans där Du som nu är ung har din plats – ja någongång, någonstans därborta i det som vi benämner framtiden :)

september 3rd, 2012

Nu besöker jag er elever i åk 9 ute i era klasser :)

Foton Jenny Ivarsson

Vi har redan gjort bort den första skolveckan – och är nu inne på vår andra vecka av detta nya läsår.

Fr o m denna vecka besöker jag er åk 9-elever ute i era klasser, för att ge kortare allmän syv-info inför detta skolår: Ni i åk 9 har ju det stundande gymnasievalet framför er (skall vara klart i februari) – och massor av mer information (och aktiviteter) angående detta  kommer det ju att bli – så häng med här på syvbloggen! 🙂

Förövrigt är det ju er PRAO-vecka som nu är mest aktuell. Information om PRAO och arbetsliv publicerar jag på syvbloggens systerblogg Yrkesportalen, som ni hittar här (klicka).

–> Vid frågor och funderingar ni har om gymnasieval, prao etc. så är ni alltid välkomna till mig med frågor  – och då ni vill ”bolla med ideer”.

Övrigt: Senare under hösten kommer jag att besöka alla åk 8-klasser och från och med november påbörjar jag de obligatoriska enskilda vägledningssamtalen med alla åk 9-elever.

Jag önskar er alla ett riktigt bra skolår!

 / Jenny 🙂