januari 28th, 2013

Handelsprogrammet startar ej i Kalix till ht 2013

För kännedom:
Handelsprogrammet kommer EJ att starta i Kalix vid Furuhedsskolan till LÅ 2013/14.

Nedan finns att läsa den officiela information som gått ut från Kalix Kommun och Utbildningsförvaltningen angående detta beslut. 

 Hade tänkt att ge ut koderna till det webbaserade gy.valet i dag till alla åk 9-elever, men pg a denna programjustering fick det vänta.
Jag kommer under veckan att komma ut till klassrum för att dela ut koderna i samband med lektionstid som jag gör upp med berörda lärare.

Manhemsskolan hade en hel del elever som tänkt välja Handelsprogrammet i sitt gymnasieval – och jag kommer nu erbjuda extra/ytterligare vägledning för er.

Gymnasievalets sista dag är den 15 februari 2013

———————————————————————————————-

 INFORMATION 2013-01-25


Förtydligande av det sökbara programutbudet inför läsåret 2013 – 2014

Utbildningsnämnden har idag den 25 januari konstaterat att tidigare avtal med Haparanda ang. Handels- och administrationsprogrammet gäller.

Detta innebär att sökande från Kalix även kommande läsår ingår i samverkansområdet mellan Kalix och Haparanda gällande Handels- och administrationsprogrammet.

Om någon ändå väljer att söka programmet utanför samverkansområdet så tillämpas regler för frisökeri.

 Möjlighet att läsa delar av programmet i hemkommunen

Både Haparanda och Kalix kommuner är positiva till att hitta lösningar så att så många delar av undervisningen som möjligt förläggs i hemkommunen och resterande delar i Haparanda. Mer information om detta lämnas senare då man sett över dessa möjligheter.

Utbildningsförvaltningen

 

———————————————————————————————

Förtydligande: Vid sk. frisök tillämpas regeln att om man söker ett program i en annan kommun,  än det som finns inom hemkommunen i ett samverkansavtal – som det redogörs för enligt ovan- då har eleven inte rätt till Inackorderingstillägg för boende i annan kommun än den som gäller.

januari 25th, 2013

Viktigt meddelande till åk 9s elever!

Posted by Jenny Ivarsson in Allmänt, Gymnasievalet 2013    

Jag har gått ut med meddelandet om att de individuella logg-inuppgifterna till valwebben för gymnasievalet skulle delas ut på mentrostiden nu på måndagmorgon den 28.1 – och att även valwebben öppnas då. Nu måste vissa justeringar göras inför årets gymnasieval och därför avvaktar jag med att dela ut koderna. Eventuellt kan valwebben ändå öppnas under måndagen. Jag kommer att gå ut med mer information till er elever under måndagen.

Ha en trevlig helg!

/Jenny 🙂

januari 22nd, 2013

Med dörren på glänt mot FRAMTIDEN!

Nytt år och ny skoltermin;

 

den sista i grundskolan

 

för er som går i åk 9!

Vi är redan inne i den tredje skolveckan av denna vårtermin och dessa första veckor har haft aktiviteter för er både åk 8 och 9: Alla gymnasieprogram vid Furuhedsskolan har besökt Manhemsskolan under 2 dagar och gett 8:orna (som ju ska välja till gymnasiet nästa år)  information om sina utbildningar och 9:orna hade ju i torsdags en studiebesöksdag på Furuhedsskolan, med chans att få informationspass av de olika gymnasieprogrammen vid skolan.

–> Information är en viktig grund för att göra ett bra val. För att göra ett bra val måste man ju veta vad det är man väljer – likväl vad man väljer bort…

Jag har varit delaktig i planeringen av en ungdoms- och framtidsmässan ”Växa i Kalix” som går av stapeln den 7 februari: Mässdagen, vars anordnare är Kalix Kommun, riktar sig till er elever i åk 8 och 9 samt elever vid gymnasieskolan. Mässan kommer även att vara öppen för allmänheten. Ni Manhemselever kommer bl a att få ett föreläsningspass med Dogge Doggelito som var rappare / sångare  i gruppen Latin Kings. Själva mässan kommer att vara på Furuhedsskolan, där både utbildningssamordnare, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och olika företag kommer att vara på plats.

–> Läs mer om mässan Växa i Kalix här (klicka)

Specifikt mässdagsschema som gäller er Manhemselever under denna skoldag delas ut senare.

Kvällen innan mässdagen, den 6 februari, kommer föräldrar till elever i åk 9 att få chans att vara med på en mingelkväll för Växa i Kalix med mässinvigning. Jag kommer på torsdag (24/1) att på Schoolsoft publicera en inbjudan till åk 9s vårdnadshavare angående detta  – och ”först till kvarn” med anmälan gäller för deltagandet, om antalet anmälningar kommer att överstiga antalet mingelbiljetter.

Övrigt: Dessa veckor har klasserna 9E, 9F och 9C vägledningssamtal  enligt de kallelser jag skickat ut. Dessa tider finns även uppsatta på syvkontorets dörr (samt finns publicerade på Schoolsoft).

OBS: Tider finns även för bokning av extra samtal samt om det önskas samtal tillsammans med vårdnadshavare.

Dörren står på glänt till

DIN FRAMTID! 🙂

Foto Jenny Ivarsson

januari 10th, 2013

Inbjudan från Furuhedsskolan!

Då du  ska välja till gymnasiet är information om de olika gymnasieprogrammen en viktig hörsten angående de fakta du kan behöva, för att göra ett för just Dig bästa gymnaseval!

Under nästa vecka anordnar Furuhedsskolan i Kalix aktiviteter för er elever i åk 8 och 9, där de olika programmen vid Furuhedsskolan kommer att ha informationspass och presentera sig för er, enligt följande:

På tisdag och onsdag den 15 och 16 januari kommer Furuhedsskolans olika program till Manhemsskolan. De kommer då under olika infopass att presentera sig för er elever som går i åk 8. Tillsammans med era mentorer / undervisande lärare har ni redan gjort 3 programval utifrån ett från Furuhedsskolan satt programschema. OBS Vi vet att vissa program krockar i sina info.pass – så det är inte alla av er elever som har chans att se just de 3 program ni är intresserade av (och de elever som nu inte har 3 val gjorda, ni som har varit sjuka etc. – kontakta mig el. er mentor snarast för att göra ert val!)

På torsdag den 17 januari har Furuhedsskolan en studiebesöksdag mellan klockan 9:30 och 13:30 för er som går i åk 9. Ni har redan gjort era programval för de program ni vill veta mer om, ute i klass. Här kommer inbjudan för dagen från Furuhedsskolan / detta gäller/:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Inför programinformation torsdag den 17 januari på Furuhedsskolan

På torsdag den 17 januari samlas de elever från grundskolan inför var je informationspass de är intresserade av utanför matsalen och där finns en värd som följer dem till informationspasset. Vi kommer även att anslå schema med aktuella salar på alla ytterdörrar till H-huset och F-huset.

 Elever som själv hittar till salen kan gå dit direkt. Schemat med salar skickar vi ut slutet på denna vecka.

VÄLKOMMEN!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Schema för dagen:

–>  Fullständigt schema

 

och inbjudan  

 

 finns publicerad

 

på Schoolsoft

 

som bifogad fil!