februari 21st, 2013

Manhemselev Årets Ungdom i Kalix Kommun (Grattis Emma!)

Årets Växa i Kalixmässa gick av stapeln den 7 februari.

Växa i Kalix är en ungdomsmässa – med fokus på framtiden – som nu har funnits i två år (och ni som nu går i 9:an kanske kommer i håg att före det hade Mnahemsskolan den egena ”Framtidsmässan”.)

 Syftet med Växa i Kalix-mässan är att ni unga ska få en bild av vad Kalix har att erbjuda, då det kommer till din framtid.

Årets mässa var förlagd till  Kalix  fina gymnasieskola Furuhedsskolan. Mässan vände sig till er elever i åk 8 och 9 samt eleverna vid gymnasiet. Allmänheten var också inbjuden och välkomna.

En fråga som har dykt upp är varför inte elever från åk 7 fick vara med på mässan. Att det blev så beror att det inte rymdes fler personer: Mässan besöktes av över 1000 personer. Ni 7:or har då att se fram emot att få besöka denna mässa på skoltid till nästa år, då ni går i åk 8!

I samband med invigningen av årets Växa i Kalix-mässa fick Manhemseleven Emma Ribom pris av Kalix Kommun som ”Årets Ungdom”.

Nedan ett klipp från bildgalleriet från årets Växa i Kalix-mässa. Fler bilder hittar ni HÄR på Kalix.se

Ytterligare bilder från mässan hittar du på Manhemsskolans Yrkesportal (klicka), som är Manhemsskolans egen sida om yrken och framtid. På den websidan hittar du bla information om hur man gör då man söker ett jobb, ungt företagande etc.

februari 14th, 2013

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter, Allmänt, Gymnasievalet 2013, Okategoriserad    
För kännedom inför gymnasievalet åk 9 som ska vara klart i morgon den 15 februari:
 
Dessa dagar har det helt ”stockat i hop sig” i väntetiderna till mig, syv.
Även bokade tider har fått vänta – för att jag har varit tvungen att boka upp tider väldigt tight, pga stor efterfrågan (+köerna).
 
Jag försöker ”beta av” allt så gott som det bara går: Det viktiga är ju att alla får hjälp = därför uppstår nu dessa köer dessa dagar!
 
Vad som har hänt i år är att så många är ute i absolut ”sista stund” i frågor som rör gymnasievalet – och i  morgon skall gymnasievalet vara klart…
 
I bland kan livet bestå av köande..vilket ju är så trist!!!
 
 
februari 12th, 2013

Direktlänk till gymnasievalssidan (+anvisningar)

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter, Allmänt, Gymnasievalet 2013, Okategoriserad    

Direktlänk till gymnasievalssidan

Länk till anvisningar hur du fyller i din webansökan

OBS OBS OBS Fredag den 15 februari är sista sökdag!!!

OBS: Kvittensen för ditt gymnasieval skall skrivas ut och undertecknas av dig (namnunderskrift med penna). Det är den som är ditt gymnasieval som skall lämnas till mig!

                            /Jenny 🙂

februari 11th, 2013

Viktigt meddelande ang. Kalix och Haparanda i samarbete gällande Handelsprogrammet!

OBS

Ny information har gått ut i augusti 2013 om att nedanstående ”lösning” ej är genomförbar.

2013-08-16. Jenny Ivarsson

———————————————————————————–

För kännedom för elever från Kalix kommun som är intresserade av att söka till Handelsprogrammet till läsåret 2013/14:

Handelsprogrammet är ett program som Kalix har i ett samverkansavtal med Haparanda gymnasieskola. Sökande elever från Kalix erbjuds att fr om skolstarten 2013 läsa tre skoldagar per vecka i Kalix vid Furuhedsskolan (de  gymnasiegemensamma ämnena) .

Under två dagar per vecka kommer karaktärsämnena (yrkesämnena)  för Handels att ges  i Haparanda. Detta gäller årskurs 1. Ungefär samma upplägg i årskurs 2. Naturligtvis kunde en investering i- och nyttjande av distansöverbryggande teknik på sikt kunna minska resor ytterligare

Denna information utgår från Utbildningsnämnden i Kalix i samarbete med ansvariga representanter för Haparanda gymnasieskola.

februari 8th, 2013

Frågor & svar …#4

Posted by Jenny Ivarsson in Allmänt, Din syv informerar och tipsar! :), Gymnasievalet 2013    

Fråga:

Hjälp! Jag har ingen aning om vad jag nu ska välja till gymnasiet…

Svar:

Du måste både ”känna efter” och tänka igenom vad som är bäst för just Dig. Till att börja med kan du fundera över om det är ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program du vill gå. Kom i håg att det finns ju ofta flera vägar att gå, både kortare och snabbare vägar –  eller längre vägar…beroende hur mycket du vet redan i dag, angående vad du vill jobba med i framtiden. (Intervjua vuxna människor inom olika yrken och du kan kanske komma att bli förvånad över vilken gymnasieutbildning de gick..Den kanske inte har någonting alls att göra med vad de jobbar med i dag…) Målet är ju dock viktigt att tänka på i ett gymnasieval – nämligen att man går i skolan för att  man en dag ska ut i samhället och få ett arbete. Och vad du nu än väljer så kommer en slutförd gymnasieutbildning att ge dig den bas du behöver på din väg för att bli vuxen och skapa ditt eget liv.

Livet kan ha sina kringel-krokar – och i bland måste man gå omvägar för att hitta rätt. Ofta handlar det också om att det var just den väg du tog – som förde dig framåt på rätt spår!

Gör så här: Gå än en gång igenom de olika programmen (Programväljaren): Är det verkligen så att alla program är lika intressanta, då du känner att du inte har någon aning om vad du vill välja? Förmodligen inte…Nästa steg är att du jämför de olika program som du kan vara intresserad  av-  och fördelar kontra ev. nackdelar…väg emellan…

Närmast handlar det ju om var – i vilken miljö  – du vill vistas i, till att börja med de närmaste 3 åren…under din gymnsietid. Detta kan sen i nästa steg kanske ge en fingervising om vilket, eller i vilka, sammanhang du sen – då du ska ut i arbetslivet –  kan komma att vistas i  och som du därmed också passar för:  Man passar ju nämligen bäst in i de sammanhang där man känner att man kan komma att trivas: Välj därför en utbildning som intresserar dig!

Tänk också på att ett viktigt val – som ju ett gymnasieval är – kan skapa en oro och med en undran om vad som blir rätt för dig, men det ingår i den process som ju ett gymnasieval är. Det visar bara på att du funderar på detta, inom dig själv. Vad du då ska göra det är att se till att få fram svar på frågor du kan ha – och där kommer detta viktiga med informationsbitarna in också. Du måste se till att du känner att du har fått den information som just du behöver…för att nu kunna göra ett för dig bästa gymnasieval!

Öppna också ögonen för din omgiving: Vilka yrken finns omkring dig och i ett samhälle  (och i allt du gör och /eller vill göra) om du verkligen börjar att fundera på det? Inom vilket/vilka områden vill DU vara i i framtiden?

Framtiden är Din

och det är spännande år som väntar dig! 🙂

Ha nu en trevlig helg!/Jenny 🙂

Nästa vecka går jag närmare in på de tekniska bitarna kring gymnasievalet på webben…Jag kommer att publicera skärmdumpar här på syvbloggen med fiktiva val, utifrån de vanligaste problem-frågeställningarna jag fått angående valwebben. Jag kommer också att komma ut i grupprum under lektionstid till alla 9:or, där jag kommer att finnas tillänglig för teknisk support angående webbvalet.

Jag kommer också att fortsätta med dessa inlägg ”Frågor & svar…”  utifrån de vanligaste frågor ni ställer till mig just nu , så här bara en vecka innan valet skall vara klart!

februari 8th, 2013

Frågor & svar…#3

Posted by Jenny Ivarsson in Allmänt, Framtid & Yrken, Gymnasievalet 2013    

Fråga:

Vad är det EGENTLIGEN för skillnad mellan yrkesporgram och högskoleförberedande program?

Svar:

 Kort kan man säga att skillnaden mellan dessa program består bl a  i att i ett yrkesporgram ingår arbetsplatsförlagt praktik (kort kallad APU) under längre och sammanhängade perioder i de olika årskurserna, medan man vid  ett högskoleförberedande program har utbildningens alla kurser förlagda vid- och genom skolan. Därmed kommer då det faktum att man vid ett högskoleförberedande program i sitt  slutbetyg får in fler skolämnen (och i högre steg)  i kurser  som krävs som  behörighet i en ansökan till universitet och högskola:  Man får en högskoleförberedande examen. Vid ett yrkesporogram läser man och utbildar sig mot ett visst yrkesområde –  och får då efter gymnasieutbildningen en gymnasial yrkesexamen. 

Följdfråga:

Jag har hört att man kan få en högskoleförberedande examen även vid ett yrkesporgram, genom att välja till extra kurser – stämmer det?

Det stämmer inte. Läs noga igenom Programväljarens (den utbilndingskatalog ni fått inför ert gymasieval via skolan)  information angående detta. Det ÄR skillnad mellan att gå ett yrkesporgram eller ett högskoleförberedande progam – och man kan inte få ut en högskoleförberedande gymnasieexamen från ett yrkesprogram.  Vad man som elev vid ett yrkesprogram däremot kan göra, det är att ta utökat program (man har då utökat skolschema). Genom individuella val (dock max 300 p.) kan man också få in ytterliga kurser och  i högre steg och kan då få ett slutbetyg från gymnasiet med en allmän behörighet till universitet och högskola. Att komma ihåg är då att det då handlar om utökade kurser – och det finns även en  begränsning i vad man kan få in. Oftast handlar det om högre kurser i ämnena Svenska och Engelska. 

Kom också i håg att det är skillnad på begreppen allmän behörighet och särsklid behörighet. En särskild behörighet handlar ju om de ämnen som specifikt behövs för att söka vidare mot olika högre studier, medan en allmän behörighet handlar om det grundläggande man behöver (alltså det som ligger brevid de särsklida behörighetena – och där måste man titta närmare på varje enskild utbildning.)

Fördelarna med ett yrkesprogram det är att du får ut en yrkesexamen efter 3 år på gymnasiet och direkt då kan börja arbeta inom detta yrke. Dessutom får du ju en naturlig kontakt med olika arbetsplatser och arbetsgivare genom din APU. Fördelarna med ett högskoleförberedande program är att du kanske inte redan nu då du går i åk 9, måste bestämma mot vilken yrkesbransch eller vilket yrkesområde du vill utbilda dig mot. Du kanske vill ha detta beslut mer öppet i kombination med det faktum att du har fler skolämnen som är behörighetsgivande i de särsklikda behörigheterna som krävs för antagning till högskola och universitet.

februari 8th, 2013

Frågor & svar…Fråga #2

Fråga:

Kan man se någonstans vad den lägsta intagningspoängen är för de olika gymnasieprogrammen (och skolorna)?

Svar:

Man ska vara försiktig med att snegla på hur det kan ha sett ut föregående år, angående nntagningspoängen till olika gymnasieprogram. I bland förekommer det t om  ”rykten” om vad för poäng som krävs för vissa program. Sådana saker florerar alltid i samband med gymnasievalet – men sanningen är den att det kan man ju aldrig veta förrän slutintaget är gjort i juni: En antagningspoäng  utgår ju alltid utifrån varje nytt års gymnasieval –  hur många behöriga elever som söker ett visst program,  i kombnation med vad de har för betyg.   Vad man däremot vet det är ju de olika behörigheterna för yrkesporgram alternativt högskoleprogram – sedan konkurerar sökande elever med sitt jämförelsetal om platserna = dv s betygspoängen man har i sitt åk 9-betyg. Allmänt kan sägas att alla ni elever nu verkligen ska försöka att göra ert bästa, för att få så bra betyg som det bara går – utifrån dina förutsättningar: Det ökar era chanser att komma in på det gymnasieprogram du allra helst önskar att gå!

februari 8th, 2013

Frågor & Svar…Fråga # 1

Fråga:  

Vill veta om vilka regler som gäller (och  om man kan få resor betalt)  om man vill  söka till en gymnasieutbildning i en annan kommun än Kalix, t ex Luleå?

Svar:

På din fråga kan man kort kan man säga att en elev kan fritt söka vilken gymnasieutbildning som önskas – i hela Sverige (ja även utomlands).

Detta gälller då:
 
– Om motsvarande gymnasieutbildnning finns inom hemkommunen så utgår ej ersättningen Inackorderingstillägg för studier i annan kommun (för närvarande 1.425 kr per månad). Däremot har eleven rätt till färdbevis för buss (skolkort) om utbildningen ligger på bussavstånd från hemkommunen (och det gör ju Luleå).
 
– Angående chanserna att komma in på ett gymnasieprog. i  en annan kommun så ska man veta att om det inte finns något samverkansavtal mellan Kalix och aktuell kommun (det har Kalix endast med Haparanda vad det gäller utbildningarna Handels samt El / data)  dit man söker, då tar aktuell kommun in sina egna kommunelever först, för att fylla programmet – och endast sk. restplatser går till sökande från en annan kommun . även om man som frisökare har en högre betygspoäng.
 
”Frisökare” är benämningen på den  rätt man har att söka gymnasieutbildning i en annan kommun. Undantag från sk. frisök (enligt regelverk ovan) är friskolor samt gymnasieskolor som har program med sk. riksintag samt naturbruksgymnasier. Vid antagning till en sådan gymnasieutbildning har man rätt till inackorderingstillägg även om motsvarande utbildning finns i hemkommunen och man antas också till en utbildning på samma premisser som alla övriga sökande (alltså utifrån sina betyg fr. åk 9) –  oavsett vilken hemkommun man har.
 
Trots ovanstående fakta om frisök skall ju en elev (med vårdnadshavare) söka den utbildning de helst önskar i första hand – för det kan ju finnas chans att man kommer in. Det är dock mycket viktigt att  ha- som med alla val i livet – reserval: I gymnasievalet är det vitkigt att man sätter upp sökalternativ /reservval (1:a handsval, 2:a handsval osv.) Man måste dock komma i håg att antagninges sker på det sättet att om man kommer in på sitt första handsval – då tas ju de andra valen bort (då har man ju kommit in på den utbildning man önskat i 1:a hand).
 
Övrigt: Även då man söker till annan kommun så söker man via sin hemkommuns gymnasievalsweb. Sista dag att söka till gymnasiet på gymnasievalswebben är den 15 februari 2013. Detta oavsett vilket stoppdatum andra kommuner kan ha för sin egen gymnasievalsweb. Man sökar alltid via sin hemkommuns hemweb!
februari 8th, 2013

Viktiga frågor & svar angående gymnasievalet

Just nu är det en ganska lång kö för skriftliga svar om gymnasievalet som ni / och vårdnadshavare/ skickat mig via mejl eller Schoolsoft eller Facebook.

Många svar hittar ni på Kalix egen hemsida kalix.se  under utbildning/ gymnasieskolan/gymnasieval och info (klicka HÄR så kommer ni  direkt dit.)

Här på Syvbloggen hittar ni också viktig information inom kategorin ”Aktuellt om antagningsregler till gymnasieskolan”  (klicka HÄR för att komma direkt dit).

Jag kommer nu också att kopiera in en del svar här på bloggen, på frågor som just nu är mest aktuella – som jag skrivit i email eller på Schoolsoft och Facebook.  Jag  kommer att sätta dessa ”frågor-och-svar-inlähgg”  under kategorin ”Gymnasievalet 2013” (Klicka HÄR för att komma direkt dit.)

februari 7th, 2013

Dogge önskar alla elever vid Manhemsskolan lycka till i framtiden!

Dogge Doggelito önskar alla elever vid Manhemsskolan lycka till i framtiden!
Och vi säger –  Tack för i dag Dogge!

 

Next Page »