april 16th, 2013

Spänannade elev- och studieresor inom gymnasieskolan i Kalix! :)

Både  Furuhedsskolan  och  Naturbruksgymnasiet i Kalix  jobbar aktivt för elevutbyte och studieresor till andra länder.

Inom moderna språk vid Furuhedsskolan finns resebloggar från elevresor till  Tyskland  Spanien   och   Frankrike   (klicka på respektive land så kommer ni till aktuell reseblogg).

Samhällsvetenskapsprogrammet /Medie gör många olika studieresor, bl a studieresor till Tv-studios och olika medieredaktioner i Stockholm.  HÄR  (klicka) hittar ni filmklipp från olika resor de gjort, samt olika happenings. På deras youtube-sida hittar ni också många fina aoch intressant Kalix- och Norrbottensfilmer!

Naturbruksgymnasiet har i många år arbetat med olika projekt inom elevutbyte med andra länder samt studieresor.  HÄR   (klicka) kan du läsa mer om då ungdomar från Naturbruksgymnasiet i Kalix prisades i Moskva.

–> Du som nu går i åk 9 och ska över till gymnasieskolan har spännande år framför dig: Inom gymnasieskolan finns många spännande möjligheter för Dig!!

Skapar en ny kategori här på syvbloggen med rubriken ”utbyte”. Manhemsskolan arbetar själv mot projekt för utbyte: bl a planeras ett utbyte med Tyskland inom språkvalet Tyska.

april 11th, 2013

Åk 9 / gymnasievalet: Loggin-uppgifterna finns på prel. antagn.beskendet!

Posted by Jenny Ivarsson in Allmänt, Okategoriserad    

Var rädd om ditt preliminära antagningsbesked för gymnasieskolan,  som jag delar ut denna vecka: Där finns nämligen även dina loggin-uppgifter till gymnasevalswebben, som nu öppnar igen i samband med justeringsperioden, som är satt fr om den 15 april t o m 3 maj 2013.

Om dina personliga loggin-uppgifter kommer på ”villovägar”, så kan ju faktiskt någon annan gå in och ändra i ditt val, utan att du vet om det!

april 9th, 2013

Preliminära antagningsbesked till gymnasieskolan

Posted by Jenny Ivarsson in Allmänt, Gymnasievalet 2013, Okategoriserad    

Jag kommer under denna vecka att dela ut det preliminära antagningsbeskedet för gymnasieantagningen 2013. Obserevera att det då endast handlar om antagningsbesked till er elever som sökt en utbildning i Kalix Kommun.

I de fall elev har sökt  en gymnasieutbildning i en annan kommun, så skickas det preliminära antagningsbeskedet hem per post, från den kommunen. Detta  kan också ta längre tid att få – men det bör komma före slutet av april.

Jag kommer nu att gå ut i alla klasser i åk 9 och dela ut beskeden personligen till berörda elever, ute  i ett grupprum.

OBS: Det går i dagsläget inte att hämta ditt antagningsbesked hos mig på syvkontoret. Jag har ca 150 besked som skall ut och i första hand går jag ut klassvis – detta för att få ut alla besked så smidigt som möjligt.

Nedan meddelande från Utbildningsnämnden / Antagningsenhetn i Kalix

april 8th, 2013

Justeringsperiod för gymnasievalet 15 april – 3 maj

Den 15 april to m 3 maj pågår en justeringsperiod för årets gymnasieval. Då har du som söker till gymnasieskolan till höstterminen 2013, rätt att ändra i dina val. Gymnasievalswebben kommer att hållas öppen dessa veckor och du använder då dina personliga loggin-uppgifter du använde tidigare i ditt gymnasieval.

Det har tidigare florerat rykten om att vissa program kanske inte startar vid Furuhedsskolan till hösten. Sökbart programutbud är nu reviderat och skillnaden från det tidigare satta programutbudet till sökningen i februari, är att Estetiskaprogrammet inriktning musik inte startar och ej heller den VVS-utbildning som tidigare var planerad att starta. Fordonsprogrammet och Estetiskaprogrammet inriktning bild kommer att finns kvar som sökbart och Handels- och administrationsprogrammet ges i Haparanda i en samverkan med Kalix kommun. Samma gäller för Elprogrammet med inriktingen datorteknik.

HÄR  (klicka) hittar du sökbart programutbud i Kalix för Furuhedsskolan, inför läsåret 2013/14.

HÄR (klicka) hittar du  sökbart programutbud i Kalix för Naturbruksgymnasiet, inför läsåret 2013/14.

För aktuell information från övriga gymnasieskolor och gymnasieutbildningar ute i landet – gå till aktuell skolas hemsida. De flesta gymnsieutbildningar i Sverige hittar du via att gå in på söksidan hittaskola.se

 Du har rätt att ändra det du vill i en sådan justerinsgperiod. Det kan handla om din rangordning i dina val eller en ändring av språkval – eller om att du vill lägga till / alternativt ta bort val som du gjorde i februari.

OBS Viktigt! Efter det att webben stängt den 3 maj, då denna justerinsgperiod är över, då kan inga ändringar göras i ditt gymnasieval!

Övrigt: Det kan förekomma att gymnasieskolor med post skickar ut att de nu bjuder nu in till studiebesök och vissa aktiviteter i sambandmed denna justeringsperiod i gymnasievalet – men på skoltid ingår inte sådana aktiviteter, då det handlar om justeringsperioden (av typen de aktiviteter som anordnades tidigare i vinter, innan gymnasievalet). I sådana fall måste du som elev tillsammans med vårdnadshavare ta ledigt för att delta på dylika arrangemang. Detta gäller även för eventuella testtillfällen och annat som kan ingå i en gymnasieprogramsantagning.

Läs mer om antagningsprocessen i Kalix Kommun för gymnasievalet 2013 HÄR (klicka)

april 4th, 2013

Är du intresserad av Grans Naturbruksgymnasium i Piteå?

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter, Olika gymnasieprogram presenterar sig    

Har fått denna inbjudan att förmedla till er elever som är intresserade av Grans Naturbruksgymnasium i Piteå:

http://www.grans.naturbruksgymn.se/Portals/0/PDF/Elevinbjudan%202013.pdf