maj 23rd, 2013

Vad händer i gymnasievalet just nu?

Nu inväntar Antagningsnämnderna i hela Sverige på att slutbetygen ska bli satta för er elever som nu går ut åk 9 och grundskolan. Då ni fått ert slutbetyg i samband med skolavlutningen, så skickas  betyget digitalt in till gymnasieantagningen och de gymnasieutbildningar ni sökt. 

I samband med detta sammanställs sökande elever till de olika gymnasieutbildningarna i hela landet. Först och främst matchas ju slutbetyget med behörigheterna mot de olika sökta utbildningarna. Till utbildningar med fler sökande än antalet platser utgår sedan antagningen utifrån betygspoängen.

Före den 1 juli brukar slutgiltigt antagningsbesked skickas ut per post. Innan detta besked har skickats ut kan man inte få veta om man har fått plats vid sökt utbildning eller inte. OBS: Om man har kommit in på någon av de utbildningar man har sökt och vill ha den erbjudna  gymnasieplatsen, så måste man tacka Ja till detta, enligt de instruktioner som följer med antagningsbeskedet.

Viktigt att komma i håg är att alla elever som sökt till gymnasieskolan bereds plats vid gymnasieskolan i hemkommunen, men i de fall man inte kommer in på det program man önskat i sitt gymnasieval, då erbjuds man plats inom Introduktionsprogrammet.

Läs mer om antagningsprocessen för gymnasieantagningen 2013 på kalix.se