augusti 29th, 2013

Välkommen till ett nytt läsår på Manhemsskolan!

Nytt läsår – och en ny årskurs för dig som elev!

Åk 7-eleverna hälsas välkomna till Manhemsskolan och högstadiet för era tre sista år vid den obligatoriska grundskolan.

Ni som nu börjat åk 8 går nu in på  ert näst sista år vid grundskolan – och jag vill passa på att påminna er om att det faktiskt är mindre  1 1/2 år till ni ska välja till gymnasiet…(Er sökning till gymnasieskolan ska vara klart i februari i åk 9).  Att regelbundet gå in här på Manhemsskolans Syvblogg ger er bra information om gymnasieskolan och om valet till gymnasiet – vilket är en viktig grund för att göra ett för dig bästa gymnasieval i åk 9.

Ni som nu har börjat åk 9 – vi kommer att ha mycket med varandra att göra fr o m nu!  🙂  Så snart som det är möjligt kommer jag att ge ut en tidsplan för årets gymnasieval – vad som händer när – viktiga datum.  det blir olika aktiviteter för er som har med ert gymnasieval att göra:  Det är olika gymnasieskolor som vill bjuda in dig till öppet hus, studiebesök etc. Själva gymnasievalet ska vara klart i februari och görs digitalt på webben. All information kring detta kommer ni att få av mig.

Vad som nu närmast står på agendan för er åk 9-elever är er prao, som är fördelade under dessa veckor:

V.   41. 7 – 11 oktober:    9C, 9F, 9G, 9J

V.   42. 14 – 18 oktober:   9D, 9H, 9I

V. 43:   21 – 25 oktober:    9A, 9B, 9E

 Jag kommer de närmaste veckorna att komma ut till alla åk 9-klasser under lektionstid (vid ett tillfälle som jag kommit överens om med er mentor) med mer information!

–> Missa inte viktig information om yrkesliv och prao! information om detta hittar du på Manhemsskolans egen yrkesportal:  http://yrkesportalen.skolbloggen.se/

/ Jenny 🙂