maj 18th, 2015

Om behörighetsreglerna till gymnasiets nationella program – och vad händer om man inte blir behörig?

Posted by Jenny Ivarsson in Allmänt, Gymnasievalet 2015, Okategoriserad    

För att komma in på ett nationellt program krävs betyget lägst E i kärnämnena matte, engelska och svenska eller svenska som andraspråk + minst 5 övriga betyg med lägst E (gäller yrkesprogram). Samma behörighetskrav gäller för högskoleförberedande program – men då behöver man + 8 övriga betyg med betyget lägst E.

Utöver behörigheten kan en antagningspoäng om lägsta betygspoäng uppstå för antagning, i de fall då det finns fler sökanade än platser till akuellt program.

Om en sökande elev inte uppfyller behörigheten och antagningspoängen i sitt slutbetyg från åk 9, för en antagning på sökt program, då erbjuds eleven att läsa upp sina betyg inom ramen Introduktionsprogrammet vid Furuhedsskolan.

Man söker inte till Introduktionsprogrammet, utan blir hänvisad dit per automatik, då man inte uppfyller antagningskraven för sökt program. Det finns elever som behöver Introduktionsprogrammet för sina vägar vidare. Man tittar alltid till Möjligheterna: Därför är det bra att man redan nu, innan man går på sommarlov och om man riskerar att inte bli behörig, får information om hur gymnasiestudierna vid IM /Introduktionsprogrammet kan se ut.