maj 23rd, 2013

Vad händer i gymnasievalet just nu?

Nu inväntar Antagningsnämnderna i hela Sverige på att slutbetygen ska bli satta för er elever som nu går ut åk 9 och grundskolan. Då ni fått ert slutbetyg i samband med skolavlutningen, så skickas  betyget digitalt in till gymnasieantagningen och de gymnasieutbildningar ni sökt. 

I samband med detta sammanställs sökande elever till de olika gymnasieutbildningarna i hela landet. Först och främst matchas ju slutbetyget med behörigheterna mot de olika sökta utbildningarna. Till utbildningar med fler sökande än antalet platser utgår sedan antagningen utifrån betygspoängen.

Före den 1 juli brukar slutgiltigt antagningsbesked skickas ut per post. Innan detta besked har skickats ut kan man inte få veta om man har fått plats vid sökt utbildning eller inte. OBS: Om man har kommit in på någon av de utbildningar man har sökt och vill ha den erbjudna  gymnasieplatsen, så måste man tacka Ja till detta, enligt de instruktioner som följer med antagningsbeskedet.

Viktigt att komma i håg är att alla elever som sökt till gymnasieskolan bereds plats vid gymnasieskolan i hemkommunen, men i de fall man inte kommer in på det program man önskat i sitt gymnasieval, då erbjuds man plats inom Introduktionsprogrammet.

Läs mer om antagningsprocessen för gymnasieantagningen 2013 på kalix.se

 

april 16th, 2013

Spänannade elev- och studieresor inom gymnasieskolan i Kalix! :)

Både  Furuhedsskolan  och  Naturbruksgymnasiet i Kalix  jobbar aktivt för elevutbyte och studieresor till andra länder.

Inom moderna språk vid Furuhedsskolan finns resebloggar från elevresor till  Tyskland  Spanien   och   Frankrike   (klicka på respektive land så kommer ni till aktuell reseblogg).

Samhällsvetenskapsprogrammet /Medie gör många olika studieresor, bl a studieresor till Tv-studios och olika medieredaktioner i Stockholm.  HÄR  (klicka) hittar ni filmklipp från olika resor de gjort, samt olika happenings. På deras youtube-sida hittar ni också många fina aoch intressant Kalix- och Norrbottensfilmer!

Naturbruksgymnasiet har i många år arbetat med olika projekt inom elevutbyte med andra länder samt studieresor.  HÄR   (klicka) kan du läsa mer om då ungdomar från Naturbruksgymnasiet i Kalix prisades i Moskva.

–> Du som nu går i åk 9 och ska över till gymnasieskolan har spännande år framför dig: Inom gymnasieskolan finns många spännande möjligheter för Dig!!

Skapar en ny kategori här på syvbloggen med rubriken ”utbyte”. Manhemsskolan arbetar själv mot projekt för utbyte: bl a planeras ett utbyte med Tyskland inom språkvalet Tyska.

mars 12th, 2013

Vad händer just nu i gymnasievalet?

Gymnasievalet 2013 sammanställs nu – både på kommunal nivå, regional nivå och nationell nivå (ni elever som har sökt en gymnasieutbildning på en annan ort eller stad ute i landet behöver nu alltså bara avvakta – utifrån den sökning ni gjorde i det webbaserade gymnasievalet; antagningsförfarandet sker på likartat sätt oavsett vad och var man har sökt.)

Det är Antagningsnämnder som sköter en gymnasieantagning – det är alltså inte en studievägledare eller någon annan skolpersonal som kan ge svar på frågor kring prognoser hurvida man kommer in eller ej på sökta gymnasieutbildningar.

I april delas ett preliminärt antagningsbesked ut till er elever, vilket utgår utifrån terminsbetyget i åk 9 , som ni fick efter höstterminens slut.

I samband med att detta preliminära antagningsbesked delas ut kan det eventuellt också komma meddelanden om gymasieprogram som inte kommer att starta till höstterminen 2013 (utifrån för få sökande etc.). De elever som har gjort val till dessa program får då möjligheten att ändra sitt gymnasieval.

OBS: Det är alltid slutbetyget i juni som står till grund för slutantgningen till de olika gymnasieprogrammen. Det betyder att det kan finnas elever som får ett negativt antagningsbesked nu i april – utifrån julens betyg – men ändå kan få ett positivt antagningsbesked till ca den 1 juli, i de fall eleven har höjt sina betyg. Samma gäller tyvärr då det kommer till att elever kan få ett positivt antagningsbesked i april – men om inte slutbetyget räcker i slutantagningen i juni, då kommer de inte in på önskat program (det är därför 2:a, 3:e-handsval osv. är viktiga!)

På Kalix hemsida kalix.se finns bra och saklig information om denna gymnaseivalsprocess! (Klicka så kommer ni dit.)

Kämpa på nu med skolan – det är bara drygt 2 veckor kvar till påsklovet!

                                                /Jenny 🙂

Full fart mot Framtiden!

(Rulltrappa på ett varuhus i Rom, mars 2013 / Foto Jenny Iarsson)

februari 11th, 2013

Viktigt meddelande ang. Kalix och Haparanda i samarbete gällande Handelsprogrammet!

OBS

Ny information har gått ut i augusti 2013 om att nedanstående ”lösning” ej är genomförbar.

2013-08-16. Jenny Ivarsson

———————————————————————————–

För kännedom för elever från Kalix kommun som är intresserade av att söka till Handelsprogrammet till läsåret 2013/14:

Handelsprogrammet är ett program som Kalix har i ett samverkansavtal med Haparanda gymnasieskola. Sökande elever från Kalix erbjuds att fr om skolstarten 2013 läsa tre skoldagar per vecka i Kalix vid Furuhedsskolan (de  gymnasiegemensamma ämnena) .

Under två dagar per vecka kommer karaktärsämnena (yrkesämnena)  för Handels att ges  i Haparanda. Detta gäller årskurs 1. Ungefär samma upplägg i årskurs 2. Naturligtvis kunde en investering i- och nyttjande av distansöverbryggande teknik på sikt kunna minska resor ytterligare

Denna information utgår från Utbildningsnämnden i Kalix i samarbete med ansvariga representanter för Haparanda gymnasieskola.

februari 5th, 2013

Inbjudan till åk 9s vårdnadshavare! OBS Gäller för i morgon kväll!

Då tidigare inbjudan har gått ut  (Schoolsoft 24/1 + här på bloggen samt annonser i annonsblad) och det fortfarande finns lediga platser, så går Kalix Kommun nu ut med denna indjudan inför onsdag kväll, i morgon den 6 februari:

 

 Informationsträff:

Möjligheterna finns i Kalix

 Hej förälder /vårdnadshavare till elever i årskurs nio eller på gymnasiet!´Vill du veta mer om vilka möjligheter som vi i Kalix kan erbjuda din son eller dotter?

 På onsdag kväll den 6 februari träffar du företag som medverkar på Växa i Kalix-mässan. Du träffar även representanter från kommunen och skolans värld.  Tillsammans berättar vi om de olika jobb och utbildningar som finns på orten, vilka kompetenser som eftersöks och vad som krävs.

 Missa inte chansen att lära dig mer om ditt barns framtidsutsikter. Vi träffas på Furuhedsskolan i matsalen den 6 februari mellan 18.00 och 20.00.

 Anmäl ditt intresse på  www.kalix.se/mingel  i dag!

 Vi bjuder även på mat!

 Med Vänlig Hälsning

 Kalix Kommun

januari 28th, 2013

Handelsprogrammet startar ej i Kalix till ht 2013

För kännedom:
Handelsprogrammet kommer EJ att starta i Kalix vid Furuhedsskolan till LÅ 2013/14.

Nedan finns att läsa den officiela information som gått ut från Kalix Kommun och Utbildningsförvaltningen angående detta beslut. 

 Hade tänkt att ge ut koderna till det webbaserade gy.valet i dag till alla åk 9-elever, men pg a denna programjustering fick det vänta.
Jag kommer under veckan att komma ut till klassrum för att dela ut koderna i samband med lektionstid som jag gör upp med berörda lärare.

Manhemsskolan hade en hel del elever som tänkt välja Handelsprogrammet i sitt gymnasieval – och jag kommer nu erbjuda extra/ytterligare vägledning för er.

Gymnasievalets sista dag är den 15 februari 2013

———————————————————————————————-

 INFORMATION 2013-01-25


Förtydligande av det sökbara programutbudet inför läsåret 2013 – 2014

Utbildningsnämnden har idag den 25 januari konstaterat att tidigare avtal med Haparanda ang. Handels- och administrationsprogrammet gäller.

Detta innebär att sökande från Kalix även kommande läsår ingår i samverkansområdet mellan Kalix och Haparanda gällande Handels- och administrationsprogrammet.

Om någon ändå väljer att söka programmet utanför samverkansområdet så tillämpas regler för frisökeri.

 Möjlighet att läsa delar av programmet i hemkommunen

Både Haparanda och Kalix kommuner är positiva till att hitta lösningar så att så många delar av undervisningen som möjligt förläggs i hemkommunen och resterande delar i Haparanda. Mer information om detta lämnas senare då man sett över dessa möjligheter.

Utbildningsförvaltningen

 

———————————————————————————————

Förtydligande: Vid sk. frisök tillämpas regeln att om man söker ett program i en annan kommun,  än det som finns inom hemkommunen i ett samverkansavtal – som det redogörs för enligt ovan- då har eleven inte rätt till Inackorderingstillägg för boende i annan kommun än den som gäller.

januari 10th, 2013

Inbjudan från Furuhedsskolan!

Då du  ska välja till gymnasiet är information om de olika gymnasieprogrammen en viktig hörsten angående de fakta du kan behöva, för att göra ett för just Dig bästa gymnaseval!

Under nästa vecka anordnar Furuhedsskolan i Kalix aktiviteter för er elever i åk 8 och 9, där de olika programmen vid Furuhedsskolan kommer att ha informationspass och presentera sig för er, enligt följande:

På tisdag och onsdag den 15 och 16 januari kommer Furuhedsskolans olika program till Manhemsskolan. De kommer då under olika infopass att presentera sig för er elever som går i åk 8. Tillsammans med era mentorer / undervisande lärare har ni redan gjort 3 programval utifrån ett från Furuhedsskolan satt programschema. OBS Vi vet att vissa program krockar i sina info.pass – så det är inte alla av er elever som har chans att se just de 3 program ni är intresserade av (och de elever som nu inte har 3 val gjorda, ni som har varit sjuka etc. – kontakta mig el. er mentor snarast för att göra ert val!)

På torsdag den 17 januari har Furuhedsskolan en studiebesöksdag mellan klockan 9:30 och 13:30 för er som går i åk 9. Ni har redan gjort era programval för de program ni vill veta mer om, ute i klass. Här kommer inbjudan för dagen från Furuhedsskolan / detta gäller/:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Inför programinformation torsdag den 17 januari på Furuhedsskolan

På torsdag den 17 januari samlas de elever från grundskolan inför var je informationspass de är intresserade av utanför matsalen och där finns en värd som följer dem till informationspasset. Vi kommer även att anslå schema med aktuella salar på alla ytterdörrar till H-huset och F-huset.

 Elever som själv hittar till salen kan gå dit direkt. Schemat med salar skickar vi ut slutet på denna vecka.

VÄLKOMMEN!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Schema för dagen:

–>  Fullständigt schema

 

och inbjudan  

 

 finns publicerad

 

på Schoolsoft

 

som bifogad fil!

december 7th, 2012

Uppdaterat gyprogramutbud för Furuhedsskolan inför nästa läsår!

Nu har Furuhedsskolan officiellt gått ut med det nya programutbudet med sökbara gymnasieprogram inför läsåret 2013/2014. OBS! Nya program och inriktningar har komit till!

Aktuellt programutbud hittar du HÄR  (klicka)

Nu önskar jag alla en riktigt skön helg, denna den 2:a i advent. Sedan är det bara nästa vecka + ytterligare 4 skoldagar kvar innan ni får jullov!

Trevlig Helg! /Jenny 🙂

december 4th, 2012

Sökbara program för Furuhedsskolan 2013/14 OBS! Nyheter!!

Det är viktigt inför ett gymnasieval att man håller sig uppdaterad i information om vad som gäller angående regelverk, viktiga datum att komma i håg , utbud av sökbara program etc.

Information som rör sådana saker kan också komma löpande efter hand, pg a att sökbara gymnasieprogram i en kommun utgår från politiska beslut. Det är bland annat sådana nyheter som gör att jag har denna syvblogg för er elever på Manhemsskolan – så att ni på ett enkelt och lättöverskådligt sätt kan hålla er uppdaterade om vad som gäller – och alltid få de senaste nyheterna som rör sådana frågor!

Utbildningsnämnden i Kalix tog den 30 november 2012 beslut om kompletteringar av sökbart programutbud för Furuhedsskolan i Kalix inför  läsåret 2013/14 . Nytt är att nu blir även Handelsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet sökbara program i Kalix och Elprogrammet har fått ytterligare en inriktning  (Automation.)

–> Uppdaterat programutbud för Furuhedsskolan kommer att publiceras inom kort!

Missa inte viktig information – häng med här på Manhemsskolans Syvblogg! 🙂

/Jenny

november 20th, 2012

Furuhedsskolan bjuder in till möte om deras gymnasieskola och utbildningar!

Furuhedsskolan i Kalix bjuder in till informationsmöte inför gymnasievalet och övergången till gymnasiet.

Kom och lyssna på information om Furuhedsskolan och dess utbildningar!

Inbjudan enligt nedan:

Var:  Furuhedsskolans matsal

När:  Onsdagen  den 5 december kl. 19-21

« Previous PageNext Page »