november 27th, 2013

I kväll har Furuhedsskolan Öppet Hus, med programinfo och införmationsmöten inför gy-valet

Påminnelse:

I kväll har  Furuhedsskolan Öppet Hus,  med programinformation + att du får se hela skolan. Kvällen inleds kl. 16:30  med att de bjuder alla besökare på middag i skolans matsal. Kvällen innehåller dessutom två viktiga informationspass med all information du+ vårdnadshavare  behöver veta inför ditt gymnasieval, såsom regler kring antagning, studiemedel etc. Infopass 1 är kl. 17 – 18 och infopass 2 kl. 20 – 21.

november 15th, 2013

OBS Du som funderar över idrottsgymnasium RIG och NIU

Du som vill söka en RIG eller NIU utbildning för din idrott GLÖM INTE att din sport kan ha en sista sökdag den 1 december!

Här pubilcerar jag länkar för sporter som jag vet att det finns elever som är intresserade av.

Ansökan är digital, så ni kan göra den hemma på er dator.

Klicka på aktuell länk och följ instruktionerna!

INNEBANDY Kalix: http://www.innebandy.se/sv/Utveckling/Innebandygymnasier/RIG–och-NIU-ansokningar/

SKIDOR:  http://utbildning.skidor.com/

Det kan komma frågor angående betygspoäng i åk 8: Den räknas ut så här:

A= 20 p,   B = 17,5 p,    C = 15 p   D 0 12,5 p   E 0 10p,   F = 0 p,

Räkna samman dina 16 bästa betyg (den som läser modernt språk har 17 betyg). OBS du kan aldrig kvitta bort ett kärnämne i betygspoängen = där måste Ma, Sv och Eng alltid vara med!

OBS: Syv är borta från skolan hela nästa vecka. Åter måndag 2 december.

maj 23rd, 2013

Vad händer i gymnasievalet just nu?

Nu inväntar Antagningsnämnderna i hela Sverige på att slutbetygen ska bli satta för er elever som nu går ut åk 9 och grundskolan. Då ni fått ert slutbetyg i samband med skolavlutningen, så skickas  betyget digitalt in till gymnasieantagningen och de gymnasieutbildningar ni sökt. 

I samband med detta sammanställs sökande elever till de olika gymnasieutbildningarna i hela landet. Först och främst matchas ju slutbetyget med behörigheterna mot de olika sökta utbildningarna. Till utbildningar med fler sökande än antalet platser utgår sedan antagningen utifrån betygspoängen.

Före den 1 juli brukar slutgiltigt antagningsbesked skickas ut per post. Innan detta besked har skickats ut kan man inte få veta om man har fått plats vid sökt utbildning eller inte. OBS: Om man har kommit in på någon av de utbildningar man har sökt och vill ha den erbjudna  gymnasieplatsen, så måste man tacka Ja till detta, enligt de instruktioner som följer med antagningsbeskedet.

Viktigt att komma i håg är att alla elever som sökt till gymnasieskolan bereds plats vid gymnasieskolan i hemkommunen, men i de fall man inte kommer in på det program man önskat i sitt gymnasieval, då erbjuds man plats inom Introduktionsprogrammet.

Läs mer om antagningsprocessen för gymnasieantagningen 2013 på kalix.se

 

april 8th, 2013

Justeringsperiod för gymnasievalet 15 april – 3 maj

Den 15 april to m 3 maj pågår en justeringsperiod för årets gymnasieval. Då har du som söker till gymnasieskolan till höstterminen 2013, rätt att ändra i dina val. Gymnasievalswebben kommer att hållas öppen dessa veckor och du använder då dina personliga loggin-uppgifter du använde tidigare i ditt gymnasieval.

Det har tidigare florerat rykten om att vissa program kanske inte startar vid Furuhedsskolan till hösten. Sökbart programutbud är nu reviderat och skillnaden från det tidigare satta programutbudet till sökningen i februari, är att Estetiskaprogrammet inriktning musik inte startar och ej heller den VVS-utbildning som tidigare var planerad att starta. Fordonsprogrammet och Estetiskaprogrammet inriktning bild kommer att finns kvar som sökbart och Handels- och administrationsprogrammet ges i Haparanda i en samverkan med Kalix kommun. Samma gäller för Elprogrammet med inriktingen datorteknik.

HÄR  (klicka) hittar du sökbart programutbud i Kalix för Furuhedsskolan, inför läsåret 2013/14.

HÄR (klicka) hittar du  sökbart programutbud i Kalix för Naturbruksgymnasiet, inför läsåret 2013/14.

För aktuell information från övriga gymnasieskolor och gymnasieutbildningar ute i landet – gå till aktuell skolas hemsida. De flesta gymnsieutbildningar i Sverige hittar du via att gå in på söksidan hittaskola.se

 Du har rätt att ändra det du vill i en sådan justerinsgperiod. Det kan handla om din rangordning i dina val eller en ändring av språkval – eller om att du vill lägga till / alternativt ta bort val som du gjorde i februari.

OBS Viktigt! Efter det att webben stängt den 3 maj, då denna justerinsgperiod är över, då kan inga ändringar göras i ditt gymnasieval!

Övrigt: Det kan förekomma att gymnasieskolor med post skickar ut att de nu bjuder nu in till studiebesök och vissa aktiviteter i sambandmed denna justeringsperiod i gymnasievalet – men på skoltid ingår inte sådana aktiviteter, då det handlar om justeringsperioden (av typen de aktiviteter som anordnades tidigare i vinter, innan gymnasievalet). I sådana fall måste du som elev tillsammans med vårdnadshavare ta ledigt för att delta på dylika arrangemang. Detta gäller även för eventuella testtillfällen och annat som kan ingå i en gymnasieprogramsantagning.

Läs mer om antagningsprocessen i Kalix Kommun för gymnasievalet 2013 HÄR (klicka)

mars 12th, 2013

Vad händer just nu i gymnasievalet?

Gymnasievalet 2013 sammanställs nu – både på kommunal nivå, regional nivå och nationell nivå (ni elever som har sökt en gymnasieutbildning på en annan ort eller stad ute i landet behöver nu alltså bara avvakta – utifrån den sökning ni gjorde i det webbaserade gymnasievalet; antagningsförfarandet sker på likartat sätt oavsett vad och var man har sökt.)

Det är Antagningsnämnder som sköter en gymnasieantagning – det är alltså inte en studievägledare eller någon annan skolpersonal som kan ge svar på frågor kring prognoser hurvida man kommer in eller ej på sökta gymnasieutbildningar.

I april delas ett preliminärt antagningsbesked ut till er elever, vilket utgår utifrån terminsbetyget i åk 9 , som ni fick efter höstterminens slut.

I samband med att detta preliminära antagningsbesked delas ut kan det eventuellt också komma meddelanden om gymasieprogram som inte kommer att starta till höstterminen 2013 (utifrån för få sökande etc.). De elever som har gjort val till dessa program får då möjligheten att ändra sitt gymnasieval.

OBS: Det är alltid slutbetyget i juni som står till grund för slutantgningen till de olika gymnasieprogrammen. Det betyder att det kan finnas elever som får ett negativt antagningsbesked nu i april – utifrån julens betyg – men ändå kan få ett positivt antagningsbesked till ca den 1 juli, i de fall eleven har höjt sina betyg. Samma gäller tyvärr då det kommer till att elever kan få ett positivt antagningsbesked i april – men om inte slutbetyget räcker i slutantagningen i juni, då kommer de inte in på önskat program (det är därför 2:a, 3:e-handsval osv. är viktiga!)

På Kalix hemsida kalix.se finns bra och saklig information om denna gymnaseivalsprocess! (Klicka så kommer ni dit.)

Kämpa på nu med skolan – det är bara drygt 2 veckor kvar till påsklovet!

                                                /Jenny 🙂

Full fart mot Framtiden!

(Rulltrappa på ett varuhus i Rom, mars 2013 / Foto Jenny Iarsson)

februari 8th, 2013

Frågor & svar…Fråga #2

Fråga:

Kan man se någonstans vad den lägsta intagningspoängen är för de olika gymnasieprogrammen (och skolorna)?

Svar:

Man ska vara försiktig med att snegla på hur det kan ha sett ut föregående år, angående nntagningspoängen till olika gymnasieprogram. I bland förekommer det t om  ”rykten” om vad för poäng som krävs för vissa program. Sådana saker florerar alltid i samband med gymnasievalet – men sanningen är den att det kan man ju aldrig veta förrän slutintaget är gjort i juni: En antagningspoäng  utgår ju alltid utifrån varje nytt års gymnasieval –  hur många behöriga elever som söker ett visst program,  i kombnation med vad de har för betyg.   Vad man däremot vet det är ju de olika behörigheterna för yrkesporgram alternativt högskoleprogram – sedan konkurerar sökande elever med sitt jämförelsetal om platserna = dv s betygspoängen man har i sitt åk 9-betyg. Allmänt kan sägas att alla ni elever nu verkligen ska försöka att göra ert bästa, för att få så bra betyg som det bara går – utifrån dina förutsättningar: Det ökar era chanser att komma in på det gymnasieprogram du allra helst önskar att gå!

februari 8th, 2013

Frågor & Svar…Fråga # 1

Fråga:  

Vill veta om vilka regler som gäller (och  om man kan få resor betalt)  om man vill  söka till en gymnasieutbildning i en annan kommun än Kalix, t ex Luleå?

Svar:

På din fråga kan man kort kan man säga att en elev kan fritt söka vilken gymnasieutbildning som önskas – i hela Sverige (ja även utomlands).

Detta gälller då:
 
– Om motsvarande gymnasieutbildnning finns inom hemkommunen så utgår ej ersättningen Inackorderingstillägg för studier i annan kommun (för närvarande 1.425 kr per månad). Däremot har eleven rätt till färdbevis för buss (skolkort) om utbildningen ligger på bussavstånd från hemkommunen (och det gör ju Luleå).
 
– Angående chanserna att komma in på ett gymnasieprog. i  en annan kommun så ska man veta att om det inte finns något samverkansavtal mellan Kalix och aktuell kommun (det har Kalix endast med Haparanda vad det gäller utbildningarna Handels samt El / data)  dit man söker, då tar aktuell kommun in sina egna kommunelever först, för att fylla programmet – och endast sk. restplatser går till sökande från en annan kommun . även om man som frisökare har en högre betygspoäng.
 
”Frisökare” är benämningen på den  rätt man har att söka gymnasieutbildning i en annan kommun. Undantag från sk. frisök (enligt regelverk ovan) är friskolor samt gymnasieskolor som har program med sk. riksintag samt naturbruksgymnasier. Vid antagning till en sådan gymnasieutbildning har man rätt till inackorderingstillägg även om motsvarande utbildning finns i hemkommunen och man antas också till en utbildning på samma premisser som alla övriga sökande (alltså utifrån sina betyg fr. åk 9) –  oavsett vilken hemkommun man har.
 
Trots ovanstående fakta om frisök skall ju en elev (med vårdnadshavare) söka den utbildning de helst önskar i första hand – för det kan ju finnas chans att man kommer in. Det är dock mycket viktigt att  ha- som med alla val i livet – reserval: I gymnasievalet är det vitkigt att man sätter upp sökalternativ /reservval (1:a handsval, 2:a handsval osv.) Man måste dock komma i håg att antagninges sker på det sättet att om man kommer in på sitt första handsval – då tas ju de andra valen bort (då har man ju kommit in på den utbildning man önskat i 1:a hand).
 
Övrigt: Även då man söker till annan kommun så söker man via sin hemkommuns gymnasievalsweb. Sista dag att söka till gymnasiet på gymnasievalswebben är den 15 februari 2013. Detta oavsett vilket stoppdatum andra kommuner kan ha för sin egen gymnasievalsweb. Man sökar alltid via sin hemkommuns hemweb!
februari 8th, 2013

Viktiga frågor & svar angående gymnasievalet

Just nu är det en ganska lång kö för skriftliga svar om gymnasievalet som ni / och vårdnadshavare/ skickat mig via mejl eller Schoolsoft eller Facebook.

Många svar hittar ni på Kalix egen hemsida kalix.se  under utbildning/ gymnasieskolan/gymnasieval och info (klicka HÄR så kommer ni  direkt dit.)

Här på Syvbloggen hittar ni också viktig information inom kategorin ”Aktuellt om antagningsregler till gymnasieskolan”  (klicka HÄR för att komma direkt dit).

Jag kommer nu också att kopiera in en del svar här på bloggen, på frågor som just nu är mest aktuella – som jag skrivit i email eller på Schoolsoft och Facebook.  Jag  kommer att sätta dessa ”frågor-och-svar-inlähgg”  under kategorin ”Gymnasievalet 2013” (Klicka HÄR för att komma direkt dit.)

februari 4th, 2013

Gymnasievalet just nu! (Sista sökdag är den 15 februari)

* Dessa dagar  – med start i förra veckan – delar jag ut koderna till er åk 9-elever för det webbaserade gymnasievalet. Jag kommer ut till klassrum på lektionstid till alla klasser och gör detta.

För att komma till  gymnasievalswebben, klicka här. Länken finns ockå i länkmenyn till vänster.

* Instruktioner för hur man gör sin ansökan på valwebben har du fått / får du tillsammans med dina personliga inloggningsuppgifter /koderna.

* OBS VIKTIGT:  En kvittens av ert gymnasieval skall skrivas ut då ni har gjort ert val – samt skrivas under av er. Det är denna kvittens som är ert gymnasieval! Kvittensen lämnar du sedan till mig!

* Var rädd om koderna! Det är en värdehandling för din personliga inloggning för att göra ditt gymnasieval. Kommer dessa i orätta händer kan alltså någon annan gå in och göra / ändra i dina val!  Spara inloggningsuppgifterna på ett säkert ställe. OBS! Du behöver dina inloggningsuppgifter även i framtiden (bl a för eventuella justeringar i ditt gymnasieval, vilket erbjuds under en vecka i månaden maj).

* Många elever är sjuka nu: Kom till mig och hämta din kod då du är frisk! I annat fall kan jag skicka hem inloggningsuppgifterna per post: Kontakta mig (t ex via Schoolsoft) om ni önskar detta!

* Under nästa vecka erbjuder jag tid att hjälpa er med gymnasievalet som ju görs på webben. Jag kommer att komma ut till grupprum i samband med lektionstid – och ni som har frågor av teknisk karaktär angående ert val, kommer då att erbjudas hjälp och svar  angående detta. Det är dock viktigt att ni då innan har gått in på webben – och att det då endast handlar om frågor och juseringar, för att göra ert val: Jag  gör inte valet åt någon elev – det måste ni göra själva – däremot kan jag vara behjälplig vid frågor.

* En av de vanligaste frågorna just nu är detta varför olika kommuner kan ha olika stoppdatum för sina gymnasieval. Kalix kan ha ett datum (15/2 2013), medan Luleå kan ha ett tidigare datum. Som ett förtydligande så kan man söka till Luleå fram till den 15 februari om man bor i Kalix. Det är alltså hemkommunens ansökningstider som gäller oavsett vad andra kommuner har för datum för detta: Olika kommuner kan nämligen ha olika stoppdatum för sin gymnasievalswebb –  men detta spelar ingen roll – man söker ändå alltid via sin hemkommuns webb, oavsett till vilken skola / kommun man ska välja till i Sverige.

* Behöver du extra vägledning innan ditt val? Kontakta mig för att få en tid!

Övrigt: Min intention är att alltid ha snabba svar till er genom email, Schoolsoft, telefonsvar, sms…men dessa dagar har jag en sådan hög arbetsbelastning, så det är många som har fått vänta på svar!  /Jenny :)

september 18th, 2012

Info om idrottsgymnasieutbildningar (RG och NIU)

Om du som nu går i åk 9 och funderar på att söka till ett sk. idrottsgymnasium för den sport som du utövar – observera att sista sökdag kan variera: Vissa sporter har sista sökdag den 15 oktober!

Senare, i det allmänna gymnasievalet som ska vara klart den 15 februari, söker du precis  som alla andra elever på gymnasievalswebben och skriver ut en kvittens med underskrift som sen skall lämnas till mig, din studievägledare på skolan.

Varför olika idrottsgymnasium kan ha en tidigare sökdag – ja redan under höstterminen i åk 9 – beror på att de tar in sina elever även på sportsliga prestationer och alltså inte endast på grundskolebetygets betygspoäng. Vissa tester och uttagningar brukar också förekomma och det kan även handla om att din tränare / lagledare inom aktuell sport ska skriva ett utlåtande om dig.

Här har jag samlat ett antal länkar för dig som har funderingar mot detta med idrottsgymnasium:

Riksidrottsförbundet, Elitidrott och utbildning

Information om sk. ”NIU” = Nationella idrottsutbildningar

Ansökan NIU = Nationell idrottsutbildning

Kontaktuppgifter till olika sporter som har idrottsgymnasium

Ansökningstider för utbildningar inom respektive sport

Lista på godkända riksidrottsgymnasier

Ansökan och antagningsprocess till Riksidrottsgymnasium

Next Page »