augusti 21st, 2012

Ang. Inackorderingsstöd för gymnasiestudier i annan kommun

Posted by Jenny Ivarsson in Allmänt, Gymnasievalet 2012, Okategoriserad    

Länk till information från Kalix Kommun angående inackorderingstillägg för gymnasieelever som går en gymnasieutbildning i annan kommun:

http://www.kalix.se/templates/Page____5816.aspx

Direktlänk till ansökningsblankett för inackorderingstillägg:

http://www.kalix.se/d4eda6f2-be80-4d42-84a9-fc63a91c6fc2.fodoc

juli 2nd, 2012

Vanliga frågor just nu

Så här de sista dagarna innan jag går på sommarsemseter får jag en hel del frågor av er elever som har sökt till gymnasieskolan till hösten 2012 – och detta är de vanligaste frågorna just nu:

1)  Jag har kommit in på flera olika gymnasieprogram – i olika kommuner. Hur gör jag då jag ska svara?

Svar:   Du är superviktigt att du svarar  JA till det program du helst vill gå! Det är viktigt att detta görs inom utsatt tid – annars går erbjudandet om  plats till andra elever som står på tur! Om det handlar om erbjudande om gymnasieplats i en annan kommun än Kalix  så använder du deras svarskort som du skickar till den  postadress som medföljer antagningsbeskedet.

2)  Jag har sökt både till Kalix och till en annan kommun i mina rangordningsval i gymnasievalet. Jag har redan fått antagningsbesked från Kalix, men inte från den andra kommunen – betyder detta att det är i Kalix jag har kommit in, även om det inte var mitt 1:a handsval?

Svar:  Kalix har i år  varit tidigare med att skicka ut sina antagningsbesked.  Kalix gymnasieantagningsnämnd har skickat ut positiva antagningsbesked även till elever som sökt till annan kommun i 1:a hand, men har Kalix som alternativ någonstans i sin rangordning i sitt gymnasieval.  Detta gäller de elever som har så pass höga betygspoäng att poängen räcker för antagning till  sökt Kalixalternativ då lediga elevplatser finns att erbjudas – även om det inte har varit elevens förstahandsval. Att man får ett positivt antagningsbesked från hemkommunen Kalix utesluter inte att man kan få ett positivt antagningsbesked från en annan kommun. OBS: Det viktiga är att man tackar Ja till det  gymnasieprogram man helst vill gå! Förövrigt har jag fått höra att Fyrkanten och Luleå kommun under denna vecka kommer att  skicka ut sina antagningsbesked till sökande elever (om de inte redan nu har gått ut.)

3)  Var, När och Hur söker jag Inackorderingstillägg eller Färdbevis om jag ska gå en gymnasieutbildning i en annan kommun än Kalix?

Svar: Studiemedel samt eventuellt Inackorderingstillägg  (eller Färdbevis för buss ) kan man inte få ut förrän man har startat aktuell utbildning. Om man går gymnasiet på annan ort, i en annan kommun,  skall man innan skolstarten fylla i en blankett för Inackorderingstillägg eller Färrdbevis. Denna blankett ska Kalix.se publicera digitalt, men har ännu inte gjort detta p g a vissa ändringar i utbetalningssystemet som nu håller på att uppdateras. Länk till denna blankett kommer att finnas tillgänglig på kalix.se – men jag kommer även att publicera en direktlänk här på syvbloggen.

OBS: Innan man får ut sitt första  studiebidrag (några veckor efter skolstarten) ska ett studieintyg om att aktuell elev har påbörjat aktuell utbildning fyllas i av skolan. Detta gäller även för Inackorderingstillägg och Färdbevis!

Här är en länk till information på kalix.se angående pågående antagnigsprocess (klicka på raden)

Ha nu sköna sommardagar! 🙂

Jag  har semseter mellan den 4 juli och 6 augusti / Jenny 🙂 

 

juli 2nd, 2012

Viktig info i samnband med antagningsbeskeden!

I dessa tider får ni som har sökt till gymnasieskolan 2012 antagningsbesked via posten från kommunens antagningsnämnd.

Ni som har sökt gymnasieutbildningar i olika kommuner i ert gymnasieval kan få flera olika antagningsbesked. Det viktiga är att ni tackar Ja till det program ni önskar att gå!

På Kalx.se finns all information kring detta med antagningsbeskeden publicerade (klicka på raden så kommer ni dit.)

Detta gäller:

I  gymnasieansökan är det viktigt att man rangordnar sina val. Det är dock inte ovanligt att elever kan få antagningsbesked från flera kommuner. Det är viktigt att man tackar JA till den utbildning man helst vill gå.

 Kom ihåg att svara på beskedet inom utsatt tid. Sista svarsdag för utbildningar vid Furuhedsskolan som startar hösten 2012 är den 20 juli.

 Adressen dit du skickar svarskortet är:

Gymnasieantagningen i Kalix

Utbildningsförvaltningen

952 81 KALIX

 Adressen framgår även längst ned på antagningsbeskedet

 Om du inte svarar i tid kan platsen gå till någon annan om det finns konkurrens om platser i programmet.

(Information  från Antagningsenheteni Kalix kommun på kalix.se)

  Glöm ej porto på då du skickar in ditt svar!

OBS:  Då det gäller att svara Ja eller Nej angående erbjuden gymnasieplats i annan kommun så använder ni den kommunens uppgivna svarsadress som följer med antagningsbeskedet!

juni 26th, 2012

Viktig information till alla som har sökt till gymnasieskolan 2012

 Viktigt meddelande till er alla som har sökt till gymnasieskolan 2012:

Gymnasieantagningen pågår just nu och under denna vecka, v. 26, kommer antagningsbesked att börja skickas ut per post till alla sökande: Var därför noga med att kolla posten i slutet av denna vecka och under nästa vecka.

VIKTIGT:  Man måste tacka Ja till angiven gymnasieplats om man vill ha den – om detta inte är gjort inom utsatt tid så går platsen till nästa sökande.

Jag jobbar fram till den 4 juli, då gymnasieantagningen beräknas vara klar och alla sökande elever har fått sina antagningsbesked.

OBS:  Redan nu kommer det att gå ut erbjudanden om privplatser från Furuhedsskolan till sökande elever, de som är  obehöriga för nationellt gymnasieprogram, men uppfyller behörighetskraven för ”priv”.  Detta gäller elever som sökt till Fordonsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet.

I mitten av augusti kommer ytterligare erbjudanden om eventuella  privplatser vid yrkesporgram att gå ut till sökande elever.  Läs mer om detta och om priv här.

Har du kortare faktafrågor och snabbt vill ha ett kortare svar? Förutom de vanliga kontaktvägarna, där du når mig via emejl och telefon och kanske även vill ha en tidsbokning för en träff, så finns jag för er på Facebook som ”Manhems Syv”

/Jenny 🙂

juni 18th, 2012

Vad händer just nu i gymnasievalet?

Dessa veckor efter skolavslutningen har jag träffar med elever (+ vårdnadshavare) som blev obehöriga till nationellt gymnasieprogram i sitt slutbetyg från åk 9: Det är ju viktigt att man då kan få veta mer om hur skolgången vid de sk. Introduktionsprogrammen kan se ut till hösten.

Elever som hoppas på  PRIV* vid ett nationellt program (om man var nära att bli behörig läs mer om Priv här) får veta detta i mitten av augusti, i god tid innan skolstarten den 27 augusti.

–> Läs mer om antagningsprocessen till gymnasievalet 2012 här(klicka)

Antagningsbeskeden till gymnasieskolan kommer att skickas hem med posten senast den 2 juli, sedan har man ca 3 veckor på sig att tacka ”Ja” eller ”Nej” till angiven plats (och om man inte svarar ”Ja” inom angiven tid, är detta lika med att tacka ”Nej”) OBS Detta är viktigt att komma i håg!

/ Jenny 🙂

juni 8th, 2012

Ha ett skönt sommarlov önskar er syv :)

Ha ett skönt sommarlov!

/Önskar er syv Jenny 🙂

Samtidigt vill jag informera er, speciellt ni som nu har gått ut 9:an och ska vidare mot gymnasiet, att jag jobbar fram till i juli, då gymnsieantagningen inför nästa läsår ska vara klar. Om ni har några frågor kring gymnasieövergången eller någonting annat som har med ert gymnasieval att göra, så kan ni kontakta mig via mejl, telefon eller frågor via Facebook, där jag ju finns för er som ”Manhems Syv” 🙂

Saker jag vill påminna er om här är bl a:

–  MISSA INTE att tacka ”Ja” till gymnasieplats om ni vill ha erbjuden plats, då antagningsbeskeden kommer (kommer via posten före den 1 juli). . Om en elev inte har tackat ”Ja” inom uppsatt tidsram, kommer erbjudandet  om gymnasieplatsen automatiskt att gå vidare till nästa sökande: OBS Detta är viktigt att komma i håg!!

– Om du har kommit in på en gymnasieutbildning i en annan kommun än Kalix och ska söka Inackorderingstillägg, så kommer jag här att publicera en direktlänk till denna blankett, OBS: Du kan inte söka Inackorderingstillägg förrän du har kommit in på den utbildning du söker detta ekonomiska bidrag för.

Kontaktuppgifter: Jenny Ivarsson kotorstfn. 0923-65193, mob. 070-601 53 94, email: jenny.ivarsson@kalix.se

Övrigt: På Facebook finns jag för er  som ”Manhems Syv”

 

maj 28th, 2012

Vad händer om du inte blir behörig för nationellt program vid gymnasieskolan?

Dessa veckor har jag  samtal och träffar med er elever i åk 9 (med vårdnadshavare),  som riskerar att inte bli behöriga till nationellt gymnasieprogram i slutbetyget från åk 9  – och då behöver få information om hur er gymnasieövergång kan komma att se ut.

Gymnasieskolan har Introduktionsprogrammet – allmänt förkortat IM –  som erbjuder olika ”spår”  beroende på hur ni själva tänker och vill planera för er gymnasieutbildning:

 Det kan handla om en Preparandutbildning, där elever, vanligtvis under ett läsår,  i IMs regi  läser in de grundskolebetyg som fattas för att komma in på ett nationellt  gymnasieprogram.

Man kan även gå in på något som kallas för  Yrkesintroduktion, vilket är ett alternativ för elever  som kanske inte vill läsa alla de skolämnen som ingår på ett nationellt gymnasieprogram, utan  istället mer direkt inrikta sig mot ett yrke och en bransch. I detta spår inom IM ingår praktik som alternativ till skolämnen man läser i skolan.

Individuellt alternativ är ett spår som kan vara bra för elever som har särskilda behov och kan behöva extra mycket hjälp. Inom detta alternativ inom IM kan man få en gymnasieutbildning som är individuellt anpassad. Hur dessa särskilda behov kan se ut är ju olika. Det kan handla problem med motivationen och /eller  att man behöver extra mycket hjälp i samband med skolgången. Målet med Individuellt alternativ är att gå vidare till spåret Yrkesintromduktion, hitta en annan utbildning eller komma ut på arbetsmarknaden.

Språkintroduktion är ett alternativ inom IM för elever som har ett annat modersmål än svenska och om nyligen anlänt till Sverige. Inom detta utbildningsalternativ ligger tyngdpunkten på svenska språket samtkunskap om det svenska samhället och det svenska skolsysytemet. Inom detta spår ska eleverna förberedas att gå över till ett nationellt gymnasieprogram eller något av de andra spåren inom Introduktionsprogrammet.

Programinriktat individuellt val – sk. ”PRIV” är ett alternativ inom IM för de elever  som sökt till ett nationellt yrkesprogram och var nära att bli behörig i slutbetyget från åk 9, men inte nådde ända fram.  I mån av restplatser som kan uppstå efter antagning av sökande behöriga elever ute på de olika yrkesprogrammen,  kan det då erbjudande om PRIV-plats ges. I Kalix kommun erbjuds dessa PRIV-platser i mitten av augusti – undantag är färdiga privplatser inom Fordonsprogrammet, som var sökbart redan i sökningen till gymnasiet, samt naturbruksgymnasiets sökbara privplatser: Dessa elever får besked redan i antagningsbeskedet som går ut via post, kring  den 1 juli 2012.

Behörighetsregler för PRIV: För att komma i fråga om att få chans till en sk. PRIV-plats på ett yrkesprogram kan ha borta kärnämnet englelska eller matematik i slutbetyget från åk 9 –  men aldrig sakna betyg i svenska/svenska som andra språk –  samt lägst godkänt betyg i minst 4 övriga ämnen   alternativt  om man har betyget godkänt i alla kärnämnen samt 3 övriga lägst godkända betyg. OBS: Priv kan endast erbjudas vid yrkesprogram – inte på högskoleförberedande program.

Läs mer om antagningsprocessen  för gymnasieantagning här

maj 8th, 2012

Gymnasievalet 2012 är nu över!

Årets gymnasieval är nu över! Webben för chans till ändringar och justeringar i gymnasievalet har nu stängt.

– Vad händer just nu med era inlämnade  gymnasieansökningar? 

De finns inne hos Antagningsnämnden i Kalix, dit era slutbetyg kommer att rapporteras in i juni – sen kan intagningsprocessen påbörjas.

Antagningen brukar sen vara klar till i början av juli. De elever som i sin  gymnasieansökan har val till gymnasieutbildningar i andra kommuner än Kalix, får sinaan sökningar skickade dit elektroniskt via vår Antagningsnämnd här i Kalix – och behandlas då på det aktuella Antagningskansliet.

Så här går antagningen till:

Gymnasieantagningen görs av en kommuns Antagningsnämnd efter det att slutbetyget från åk 9 är skrivet. I tiden kring efter midsommar  brukar gymnasieantagningen vara klar (i början av juli brukar antagningsbeskeden skickas ut).

Antagingsnämnden skickar sedan ut ett antagningsbesked per post till elevens hemadress. OBS! VIKTIGT! Antagna elever måste då tacka Ja till sin gymnasieplats om de vill ha den – annars går platsen till nästa sökande!

Läs mer om antagningen, och reglerna för hur en intaging går till, här i ett tidigare inlägg på Syv-bloggen – Klicka bara på länken:

http://syvbloggen.skolbloggen.se/2010/12/09/hur-fungerar-intagningen-till-gymnasiet/

Nedan foto av en av årets första fjärilar på skolgården (mot Manhemsskolans skolvägg) fotat i går eftermiddag den 7 maj

Läs mer viktig information kring frågor som rör gymnasievalet 2012  HÄR!

maj 2nd, 2012

Sista chansen att justera ditt gymnasieval!

Viktigt meddelande till alla elever i åk 9:

Nu är det de sista dagarna för omval och justeringar i gymnasievalet för er elever i åk 9. Ändringar i valet på webben kan göras fram t om 4 maj. OBS: Jag finns  inte tillgänglig på kontoret fredagen den 4 maj – så de som ev. vill göra ett omval och ha hjälp av mig och ytterligare vägledning, bör då komma till mig i dag eller på torsdag! 🙂

Furuhedsskolan Kalix. Bild från kalix.se. Furuhedsskolans programutbud åk 1 LÅ 2012/13 hittar du här

april 19th, 2012

9:or! Riskera inte betyg pga rester!

Viktigt meddelande till er 9:or som har rester i skolarbetet och därmed kan riskera betyg:

–> Se till att ni får så bra slutbetyg från åk 9 som ni kan: Missa inte viktiga betyg pga rester!

–>  Från och med  vecka 17 och framåt erbjuds kvällsundervising på Manhemsskolan för er. Anmälan till detta krävs. Kontakta er mentor för vidare information! Denna aktivitet ersätter tidigare års ”sommarskola” för våra åk 9-elever.

Next Page »