juni 13th, 2013

2013-06-13: Skolavslutning!

Posted by Jenny Ivarsson in Allmänt, Gymnasievalet 2013, Okategoriserad    

Jag önskar alla en riktigt skön sommar

och ett riktigt bra sommarlov!!!

 

Jag jobbar fram till den 26 juni, då går jag på min sommarsemester: Jag kommer att följa upp årets gymnasieantagning och era slutbetyg som ni 9:or får i dag. Jag har också bokade träffar med elever med funderingar ang. gymnasieövergången.

Har DU frågor om gymnasieantagningen etc. så når ni mig under mina kontaktuppgifter:

Mejl:  jenny.ivarsson@kalix.se

Kontorstelefon:  0923-651 93   mobil: 070-601 53 94

Jag kommer att göra uppdateringar här på bloggen angående gymnasieantagnings-processen – så om och när du har frågor du funderar över kring detta, gå in här på Manhemsskolans Syblogg – och tveka inte att kontakta mig! 

 Glad Sommar!

/ Jenny 🙂

JUNI2013 011

maj 23rd, 2013

Vad händer i gymnasievalet just nu?

Nu inväntar Antagningsnämnderna i hela Sverige på att slutbetygen ska bli satta för er elever som nu går ut åk 9 och grundskolan. Då ni fått ert slutbetyg i samband med skolavlutningen, så skickas  betyget digitalt in till gymnasieantagningen och de gymnasieutbildningar ni sökt. 

I samband med detta sammanställs sökande elever till de olika gymnasieutbildningarna i hela landet. Först och främst matchas ju slutbetyget med behörigheterna mot de olika sökta utbildningarna. Till utbildningar med fler sökande än antalet platser utgår sedan antagningen utifrån betygspoängen.

Före den 1 juli brukar slutgiltigt antagningsbesked skickas ut per post. Innan detta besked har skickats ut kan man inte få veta om man har fått plats vid sökt utbildning eller inte. OBS: Om man har kommit in på någon av de utbildningar man har sökt och vill ha den erbjudna  gymnasieplatsen, så måste man tacka Ja till detta, enligt de instruktioner som följer med antagningsbeskedet.

Viktigt att komma i håg är att alla elever som sökt till gymnasieskolan bereds plats vid gymnasieskolan i hemkommunen, men i de fall man inte kommer in på det program man önskat i sitt gymnasieval, då erbjuds man plats inom Introduktionsprogrammet.

Läs mer om antagningsprocessen för gymnasieantagningen 2013 på kalix.se

 

april 9th, 2013

Preliminära antagningsbesked till gymnasieskolan

Posted by Jenny Ivarsson in Allmänt, Gymnasievalet 2013, Okategoriserad    

Jag kommer under denna vecka att dela ut det preliminära antagningsbeskedet för gymnasieantagningen 2013. Obserevera att det då endast handlar om antagningsbesked till er elever som sökt en utbildning i Kalix Kommun.

I de fall elev har sökt  en gymnasieutbildning i en annan kommun, så skickas det preliminära antagningsbeskedet hem per post, från den kommunen. Detta  kan också ta längre tid att få – men det bör komma före slutet av april.

Jag kommer nu att gå ut i alla klasser i åk 9 och dela ut beskeden personligen till berörda elever, ute  i ett grupprum.

OBS: Det går i dagsläget inte att hämta ditt antagningsbesked hos mig på syvkontoret. Jag har ca 150 besked som skall ut och i första hand går jag ut klassvis – detta för att få ut alla besked så smidigt som möjligt.

Nedan meddelande från Utbildningsnämnden / Antagningsenhetn i Kalix

april 8th, 2013

Justeringsperiod för gymnasievalet 15 april – 3 maj

Den 15 april to m 3 maj pågår en justeringsperiod för årets gymnasieval. Då har du som söker till gymnasieskolan till höstterminen 2013, rätt att ändra i dina val. Gymnasievalswebben kommer att hållas öppen dessa veckor och du använder då dina personliga loggin-uppgifter du använde tidigare i ditt gymnasieval.

Det har tidigare florerat rykten om att vissa program kanske inte startar vid Furuhedsskolan till hösten. Sökbart programutbud är nu reviderat och skillnaden från det tidigare satta programutbudet till sökningen i februari, är att Estetiskaprogrammet inriktning musik inte startar och ej heller den VVS-utbildning som tidigare var planerad att starta. Fordonsprogrammet och Estetiskaprogrammet inriktning bild kommer att finns kvar som sökbart och Handels- och administrationsprogrammet ges i Haparanda i en samverkan med Kalix kommun. Samma gäller för Elprogrammet med inriktingen datorteknik.

HÄR  (klicka) hittar du sökbart programutbud i Kalix för Furuhedsskolan, inför läsåret 2013/14.

HÄR (klicka) hittar du  sökbart programutbud i Kalix för Naturbruksgymnasiet, inför läsåret 2013/14.

För aktuell information från övriga gymnasieskolor och gymnasieutbildningar ute i landet – gå till aktuell skolas hemsida. De flesta gymnsieutbildningar i Sverige hittar du via att gå in på söksidan hittaskola.se

 Du har rätt att ändra det du vill i en sådan justerinsgperiod. Det kan handla om din rangordning i dina val eller en ändring av språkval – eller om att du vill lägga till / alternativt ta bort val som du gjorde i februari.

OBS Viktigt! Efter det att webben stängt den 3 maj, då denna justerinsgperiod är över, då kan inga ändringar göras i ditt gymnasieval!

Övrigt: Det kan förekomma att gymnasieskolor med post skickar ut att de nu bjuder nu in till studiebesök och vissa aktiviteter i sambandmed denna justeringsperiod i gymnasievalet – men på skoltid ingår inte sådana aktiviteter, då det handlar om justeringsperioden (av typen de aktiviteter som anordnades tidigare i vinter, innan gymnasievalet). I sådana fall måste du som elev tillsammans med vårdnadshavare ta ledigt för att delta på dylika arrangemang. Detta gäller även för eventuella testtillfällen och annat som kan ingå i en gymnasieprogramsantagning.

Läs mer om antagningsprocessen i Kalix Kommun för gymnasievalet 2013 HÄR (klicka)

mars 25th, 2013

Justeringsperiod för gymnasievalet 2013: 15 april t o m 3 maj 2013

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter, Allmänt, Gymnasievalet 2013, Okategoriserad    

Justeringsperiod för gymnasievalet 2013:

15 april t o m 3 maj 2013

 

Den 15 april 2013 öppnar gymnasievalswebben igen för justeringar i årets gymnasieval.

Webben håller sedan öppet till den 3 maj.

Övrig information: Det har i medier varit repotage om att vissa gymnasieprogram kanske inte startar till hösten 2013 – att de läggs ”vilande” och därför inte erbjuds som sökbara. Information om ev. sådana saker går jag ut med då beslut finns tagna och officiell information om detta gått ut.

mars 12th, 2013

Vad händer just nu i gymnasievalet?

Gymnasievalet 2013 sammanställs nu – både på kommunal nivå, regional nivå och nationell nivå (ni elever som har sökt en gymnasieutbildning på en annan ort eller stad ute i landet behöver nu alltså bara avvakta – utifrån den sökning ni gjorde i det webbaserade gymnasievalet; antagningsförfarandet sker på likartat sätt oavsett vad och var man har sökt.)

Det är Antagningsnämnder som sköter en gymnasieantagning – det är alltså inte en studievägledare eller någon annan skolpersonal som kan ge svar på frågor kring prognoser hurvida man kommer in eller ej på sökta gymnasieutbildningar.

I april delas ett preliminärt antagningsbesked ut till er elever, vilket utgår utifrån terminsbetyget i åk 9 , som ni fick efter höstterminens slut.

I samband med att detta preliminära antagningsbesked delas ut kan det eventuellt också komma meddelanden om gymasieprogram som inte kommer att starta till höstterminen 2013 (utifrån för få sökande etc.). De elever som har gjort val till dessa program får då möjligheten att ändra sitt gymnasieval.

OBS: Det är alltid slutbetyget i juni som står till grund för slutantgningen till de olika gymnasieprogrammen. Det betyder att det kan finnas elever som får ett negativt antagningsbesked nu i april – utifrån julens betyg – men ändå kan få ett positivt antagningsbesked till ca den 1 juli, i de fall eleven har höjt sina betyg. Samma gäller tyvärr då det kommer till att elever kan få ett positivt antagningsbesked i april – men om inte slutbetyget räcker i slutantagningen i juni, då kommer de inte in på önskat program (det är därför 2:a, 3:e-handsval osv. är viktiga!)

På Kalix hemsida kalix.se finns bra och saklig information om denna gymnaseivalsprocess! (Klicka så kommer ni dit.)

Kämpa på nu med skolan – det är bara drygt 2 veckor kvar till påsklovet!

                                                /Jenny 🙂

Full fart mot Framtiden!

(Rulltrappa på ett varuhus i Rom, mars 2013 / Foto Jenny Iarsson)

februari 14th, 2013

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter, Allmänt, Gymnasievalet 2013, Okategoriserad    
För kännedom inför gymnasievalet åk 9 som ska vara klart i morgon den 15 februari:
 
Dessa dagar har det helt ”stockat i hop sig” i väntetiderna till mig, syv.
Även bokade tider har fått vänta – för att jag har varit tvungen att boka upp tider väldigt tight, pga stor efterfrågan (+köerna).
 
Jag försöker ”beta av” allt så gott som det bara går: Det viktiga är ju att alla får hjälp = därför uppstår nu dessa köer dessa dagar!
 
Vad som har hänt i år är att så många är ute i absolut ”sista stund” i frågor som rör gymnasievalet – och i  morgon skall gymnasievalet vara klart…
 
I bland kan livet bestå av köande..vilket ju är så trist!!!
 
 
februari 12th, 2013

Direktlänk till gymnasievalssidan (+anvisningar)

Posted by Jenny Ivarsson in Aktiviteter, Allmänt, Gymnasievalet 2013, Okategoriserad    

Direktlänk till gymnasievalssidan

Länk till anvisningar hur du fyller i din webansökan

OBS OBS OBS Fredag den 15 februari är sista sökdag!!!

OBS: Kvittensen för ditt gymnasieval skall skrivas ut och undertecknas av dig (namnunderskrift med penna). Det är den som är ditt gymnasieval som skall lämnas till mig!

                            /Jenny 🙂

februari 11th, 2013

Viktigt meddelande ang. Kalix och Haparanda i samarbete gällande Handelsprogrammet!

OBS

Ny information har gått ut i augusti 2013 om att nedanstående ”lösning” ej är genomförbar.

2013-08-16. Jenny Ivarsson

———————————————————————————–

För kännedom för elever från Kalix kommun som är intresserade av att söka till Handelsprogrammet till läsåret 2013/14:

Handelsprogrammet är ett program som Kalix har i ett samverkansavtal med Haparanda gymnasieskola. Sökande elever från Kalix erbjuds att fr om skolstarten 2013 läsa tre skoldagar per vecka i Kalix vid Furuhedsskolan (de  gymnasiegemensamma ämnena) .

Under två dagar per vecka kommer karaktärsämnena (yrkesämnena)  för Handels att ges  i Haparanda. Detta gäller årskurs 1. Ungefär samma upplägg i årskurs 2. Naturligtvis kunde en investering i- och nyttjande av distansöverbryggande teknik på sikt kunna minska resor ytterligare

Denna information utgår från Utbildningsnämnden i Kalix i samarbete med ansvariga representanter för Haparanda gymnasieskola.

februari 8th, 2013

Frågor & svar …#4

Posted by Jenny Ivarsson in Allmänt, Din syv informerar och tipsar! :), Gymnasievalet 2013    

Fråga:

Hjälp! Jag har ingen aning om vad jag nu ska välja till gymnasiet…

Svar:

Du måste både ”känna efter” och tänka igenom vad som är bäst för just Dig. Till att börja med kan du fundera över om det är ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program du vill gå. Kom i håg att det finns ju ofta flera vägar att gå, både kortare och snabbare vägar –  eller längre vägar…beroende hur mycket du vet redan i dag, angående vad du vill jobba med i framtiden. (Intervjua vuxna människor inom olika yrken och du kan kanske komma att bli förvånad över vilken gymnasieutbildning de gick..Den kanske inte har någonting alls att göra med vad de jobbar med i dag…) Målet är ju dock viktigt att tänka på i ett gymnasieval – nämligen att man går i skolan för att  man en dag ska ut i samhället och få ett arbete. Och vad du nu än väljer så kommer en slutförd gymnasieutbildning att ge dig den bas du behöver på din väg för att bli vuxen och skapa ditt eget liv.

Livet kan ha sina kringel-krokar – och i bland måste man gå omvägar för att hitta rätt. Ofta handlar det också om att det var just den väg du tog – som förde dig framåt på rätt spår!

Gör så här: Gå än en gång igenom de olika programmen (Programväljaren): Är det verkligen så att alla program är lika intressanta, då du känner att du inte har någon aning om vad du vill välja? Förmodligen inte…Nästa steg är att du jämför de olika program som du kan vara intresserad  av-  och fördelar kontra ev. nackdelar…väg emellan…

Närmast handlar det ju om var – i vilken miljö  – du vill vistas i, till att börja med de närmaste 3 åren…under din gymnsietid. Detta kan sen i nästa steg kanske ge en fingervising om vilket, eller i vilka, sammanhang du sen – då du ska ut i arbetslivet –  kan komma att vistas i  och som du därmed också passar för:  Man passar ju nämligen bäst in i de sammanhang där man känner att man kan komma att trivas: Välj därför en utbildning som intresserar dig!

Tänk också på att ett viktigt val – som ju ett gymnasieval är – kan skapa en oro och med en undran om vad som blir rätt för dig, men det ingår i den process som ju ett gymnasieval är. Det visar bara på att du funderar på detta, inom dig själv. Vad du då ska göra det är att se till att få fram svar på frågor du kan ha – och där kommer detta viktiga med informationsbitarna in också. Du måste se till att du känner att du har fått den information som just du behöver…för att nu kunna göra ett för dig bästa gymnasieval!

Öppna också ögonen för din omgiving: Vilka yrken finns omkring dig och i ett samhälle  (och i allt du gör och /eller vill göra) om du verkligen börjar att fundera på det? Inom vilket/vilka områden vill DU vara i i framtiden?

Framtiden är Din

och det är spännande år som väntar dig! 🙂

Ha nu en trevlig helg!/Jenny 🙂

Nästa vecka går jag närmare in på de tekniska bitarna kring gymnasievalet på webben…Jag kommer att publicera skärmdumpar här på syvbloggen med fiktiva val, utifrån de vanligaste problem-frågeställningarna jag fått angående valwebben. Jag kommer också att komma ut i grupprum under lektionstid till alla 9:or, där jag kommer att finnas tillänglig för teknisk support angående webbvalet.

Jag kommer också att fortsätta med dessa inlägg ”Frågor & svar…”  utifrån de vanligaste frågor ni ställer till mig just nu , så här bara en vecka innan valet skall vara klart!

Next Page »